Dětská obrna je odlišné onemocnění od dětské mozkové obrny. Dětská obrna je infekční onemocnění, které se odborně označuje jako poliomyelitida a v dnešní době se v ČR již nevyskytuje. Celosvětově se s ním však můžeme stále setkat v zaostalých státech.

 

Příčiny

Poliomyelitida je infekční nemoc způsobená nákazou virem poliomyelitidy (poliovirus). Zdrojem viru jsou nemocní lidé a virus se šíří jejich stolici (tzv. fekálně-orální přenos), což j základem snadného šíření v kolektivech s nízkými hygienickými standardy.

 

Projevy

Promořenost populace bývala poměrně velká a u drtivé většiny dětí infekce probíhala velmi lehce a naprosto bezpříznakově. U asi 5-10% jedinců se objevily bolesti svalů, které rychle odezněly a pouze u méně než jednoho procenta postižených se objevila svalová slabostochrnutí. Tato slabost postihovala zejména svalstvo krku, trupu, končetin a u některých jedinců již nedojde k úpravě - svalové snopce inervované postiženými nervy atrofují. Velmi závažný průběh spolu s ochrnutím bránice mohl vést ke smrti postiženého dítěte. Podstatou těchto vážnějších projevů dětské obrny bylo zánětlivé postižení míchy a mozkové tkáně.

 

Prevence

Díky určitými lidmi tolik kritizovanému očkování se v ČR a zbytku civilizované Evropy poliomyelitida ve 21. století již nevyskytuje. V ČR je očkování proti poliomyelitidě součástí povinného očkovacího programu.

 

Diagnostika

V podmínkách ČR je tato problematika v podstatě irelevantní, nicméně z hlediska celosvětového pohledu dodejme, že diagnózu lze určit na základě klinických příznaků, průkazu polioviru ve stolici nemocného a pozitivním sérologickým průkazem protilátek proti polioviru v jeho krvi. Pokud je postiženému odebrán vzorek mozkomíšního moku lumbální punkcí, pak v něm najdeme jen středně zvýšené množství bílých krvinek odpovídající virovým encefalitidám.

 

Léčba

Poliomyelitida je neléčitelná. V akutní fázi infekce může být u některých jedinců nutná umělá plicní ventilace k zajištění dýchání při obrně bránice a dalších dýchacích svalů. Po prodělání dětské obrny je nutná rehabilitace narušených svalových skupin, která má zajistit co nejlepší hybnost a co nejmenší reziduální postižení.


Zdroje
https://www.who.int
http://www.childrenshospital.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů