Skip to main content
 


Zánět žaludku

V běžném životě mluvíme o zánětu žaludku tehdy, když sníme něco špatného a máme pak krátkodobé trávící obtíže jako jsou nevolnost a zvracení. Ve skutečnosti je to mnohem složitější – zánětlivé změny žaludeční sliznice mohou mít řadu příčin a i důsledky mohou být různé – od banální několikadenní nevolnosti až po chronické trávící obtíže, chudokrevnost, nebo dokonce extrémně nebezpečnou rakovinu žaludku.

 

Hned v úvodu je také nutné zdůraznit, že lékařsky správná diagnóza zánětu žaludku se dá udělat pouze na základě vyšetření vzorku žaludeční sliznice pod mikroskopem a nijak nesouvisí se závažností obtíží. Silně zvracející člověk, který snědl zkažené jídlo, nemusí mít na sliznici žaludku nijak závažný nález, a naopak mnohé velmi těžké záněty žaludku se nemusí projevovat nijak.

 

Příčiny: Akutní záněty žaludku jsou běžně spojeny s akutními infekcemi trávícího traktu (campylobacter, rotaviry, salmonela apod.) Akutní zánět může být vyvolán i alkoholickým excesem. Alkohol se se sliznicemi nemá moc rád a poškozuje je. Dohromady s kocovinou může krátkodobý zánět žaludku způsobit dočasné žaludeční obtíže a nechutenství po prohýřené noci. U chronických alkoholiků může vznikonut chronický zánět žaludku. Podobně jako alkohol mohou působit i nesteroidní protizánětlivé léky jako je například Brufen, Aspirin, Diclofenac a mnohé další. Vzhledem k tomu, jak jsou tyto léky celospolečensky využívané, je jejich nežádoucí efekt obrovský. Zánětlivé změny ve sliznici mohou být vyvolány i návratem trávicích šťáv ze střeva do žaludku a jejich působením na žaludeční sliznici (odborně tzv. duodenogastrický reflux). Velmi často zmiňovaným původcem chronického zánětu žaludku je bakterie Helicobacter Pylori. Tato bakterie žije v žaludcích podstatné části populace. Mnohdy nedělá obtíže, ale někdy může způsobovat chronické záněty, které mohou způsobit závažné komplikace včetně vzniku vředů a-nebo rakoviny žaludku. Při výčtu původců zánětu nesmíme zapomenout ani na tzv. autoimunitní zánět žaludku. Naše protilátky začnou napadat žaludeční sliznici, původ této autoimunitní reakce je ovšem nejasný.

 

 

Projevy: Projevy mohou být velmi zrádné. Akutní záněty žaludku se klasicky projeví bolestmi v nadbřišku, nechutenstvím a zvracením. Někdy může být přítomna i lehce zvýšená teplota. Laicky si to můžeme představit jako takovou „střevní chřipku se zvracením“. Chronické dlouhotrvající záněty žaludku bývají mnohem zrádnější a zákeřnější. Někdy může být přítomno hubnutí, trvale drážděná sliznice může lehce krvácet a způsobovat chudokrevnost z nedostatku železa, jindy může dojít k narušení vstřebávání vitaminu B12, což vyústí v tzv. perniciózní anemii. Chronické dráždění sliznice ovšem může skončit i vznikem žaludečního vředu a-nebo rakoviny žaludku. To je dáno tím, že trvalé dráždění sliznice vyvolává histologické změny sliznice (odborně intestinální metaplázie) a ty mohou časem v některých případech přejít až do nádorových změn.

 

 

Diagnostika: Pacienty s akutními a krátkodobými obtížemi většinou invazivněji nevyšetřujeme, máme-li však z některých výše zmíněných příznaků podezření na chronický zánět žaludku, je ideálním vyšetřením gastroskopie. Během gastroskopie si lékař sliznici žaludku prohlédne a může najít řadu změn, které pro zánět svědčí (překrvení sliznice, zarudnutí, otok sliznice, stopy po drobném krvácení, žaludeční vředy, apod.). Vzhledem k tomu, že zánět žaludku je mikroskopický termín, musí však lékař odebrat přístrojem vzorky sliznice k vyšetření pod mikroskopem, které vyvrátí nebo potvrdí diagnózu zánětu a určí jeho tíži. Kromě odběru vzorků sliznice lze odebrat i vzorky na vyšetření přítomnosti Helicobactera Pylori.

 

 

Léčba: Závisí na typu zánětu žaludku. Jsme-li toho schopni, odstraňujeme vyvolávající příčinu (viz. výše). Akutní záněty včetně vředů se léčí nejčastěji léky proti překyselení žaludku. Ty utlumí tvorbu kyseliny a pomohou zahojit sliznici. Při nálezu Helicobactera Pylori ho přeléčujeme antibiotiky. O to, za jakých okolností přeléčovat a kdy nikoliv, se vedou mezi gastroenterology vášnivé spory a není v tom úplně jasno. Vede-li chronický zánět k nedostatku vitaminu B12, pak ho podáváme ve formě injekcí. Nejsme-li schopni příčinu zánětu odstranit, pak pacienta alespoň sledujeme a jednou za čas odebíráme při gastroskopii vzorky na vyšetření pod mikroskopem. Najdeme-li ve vzorcích varovné známky slizničních změn, které by mohly vést ke vzniku rakoviny, může být někdy nutné nechat žaludek preventivně chirurgicky odstranit.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů