Malobuněčný karcinom je označením pro zvláštní, méně častý a značně agresivní formu zhoubného nádoru. V drtivé většině případů jej nalezneme v plicní tkáni, a proto hovoříme o malobuněčném karcinomu plic, který považujeme za méně častou formu rakoviny plic. Ve skutečnosti ale může malobuněčný karcinom vzácně vznikat i v jiných tkáních.

Příčiny: Podobně jako u jiných typů rakoviny, se i zde předpokládá kombinace určitých genetických faktorů kombinovaných s vlivy zevního prostředí. Podobně jako u většiny forem rakoviny plic je i u vzniku malobuněčného karcinomu vysoký vliv kouření. To ovšem neznamená, že se nádor nemůže vyskytnout i u nekuřáků.

 

Projevy: Malobuněčný karcinom se poměrně rychle šíří a časněji vytváří vzdálené metastázy. Plicní forma se může projevovat klasickými příznaky rakoviny plic, jako jsou kašel, vykašlání krve a u pokročilejších stádií i dušnost. Určitou zvláštností malobuněčného karcinomu jsou častější celkové projevy (noční pocení, únava, úbytek na váze) a příznaky způsobené tvorbou různých hormonů a dalších účinných sloučenin v nádorové tkáni. Těmto příznakům říkáme příznaky paraneoplastické a jako typický příklad bych mohl uvést tzv. Lambert-Eatonův syndrom projevující se svalovou slabostí.

 

Diagnostika: Malobuněčný karcinom diagnostikujeme klasicky jako ostatní formy rakoviny plic. Kromě anamnézy a fyzikálního vyšetření jsou důležité zobrazovací metody, které mohou najít jak ložisko nádoru, tak metastázy (ideální dostupnou metodou je CT vyšetření). V diagnóze může mít význam i bronchoalveolární laváž, která nám může pomoci získat buňky nádoru k cytologickému vyšetření. Při histologickém vyšetření nádoru nacházíme zrnité buňky obsahující ve své cytoplazmě řadu granulek, což jim dalo název „ovískové buňky“.

 

Léčba: Malobuněčný karcinom je obvykle zachycen v pokročilém stádiu a nelze jej řešit chirurgicky. Obvykle se nasazuje chemoterapie (někdy v kombinaci s ozařováním), která má zdánlivě výrazný efekt a rychle vede k vymizení většiny (někdy všech) nádorových ložisek. Je to ale bohužel pouze dočasný efekt, některé nádorové buňky přežijí a po čase se opět začnou šířit po organizmu. Z toho plyne velmi špatná prognóza pacientů s tímto tumorem.


Zdroje
https://www.cancer.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů