Amaurosis fugax [amaurózis fugaks] je označení pro krátkodobou ztrátu zraku na jedno oko. Ač netrvá příliš dlouho (vteřiny, maximálně minuty), může jít o příznak velmi závažných stavů, a proto se vyplatí jej nepodceňovat a po jeho proběhnutí navštívit lékaře.

 

Příčiny: Příčiny mohou být buď oční, neurologické, nebo kardiovaskulární. U očních příčin je přítomno postižení některé části oka, které způsobí krátkodobou poruchu přenosu viděného obrazu na sítnici. Amaurosis fugax může doprovázet například zánět rohovky, některé formy zeleného zákalu, krvácení do oka, záněty duhovky a další stavy. U neurologických příčin je pak porucha přenosu signálu ze sítnice do zrakového mozkového centra. Z neurologických příčin může jít o důsledek zánětu optického nervu, roztroušené sklerózy, mozkového nádoru a migrény.

Kardiovaskulární příčiny jsou také potenciálně závažné. Častým podtypem jsou embolizační příčiny, kdy v některé cévě dochází ke vzniku krevní sraženiny, jejíž malá část se odlomí a vnikne do drobné tepny zásobující oko. To vede ke krátké poruše zraku, která vymizí díky rozpuštění sraženiny. V podstatě jde o formu tranzitorní ischemické ataky (s rizikem rozvoje ischemické mozkové mrtvice), jehož příčinou může být ateroskleróza mozkových tepen, zejména aterosklerotické zúžení krkavic, fibrilace síní s dalšími poruchami rytmu vedoucími ke vzniku sraženin v srdci a srážlivé stavy. Amaurosis fugax se může objevit i u hypertenzní krize a u některých vaskulitid postihujících krční a mozkové cévy.

 

Projevy: Během amaurosis fugax dochází ke krátkému oslabení (rozmazání obrazu) nebo úplné ztrátě zraku. Postižení bývá typicky jednostranné, na druhé oko je vidět normálně.

 

Diagnostika: Po epizodě amaurosis fugax by měl být člověk vyšetřen očním lékařem k vyloučení očních příčin, neurologem k vyloučení příčin neurologických a internistou k vyloučení příčin kardiovaskulárních. Součástí vyšetření by vždy mělo být oční vyšetření, EKG, ultrazvuk krkavic, echokardiografie a CT vyšetření (nebo magnetická rezonance) mozku. Další vyšetření pak závisí na výsledcích zmíněných vyšetřovacích metod.

 

Léčba: Léčba závisí na vyvolávající příčině. Amaurosis fugax je vhodné chápat nikoliv jako nemoc, ale spíše příznak některého chorobného stavu. Pokud tento stav diagnostikujeme a správně zaléčíme (je-li to možné), další epizody amaurosis fugax se již nebudou opakovat.


Zdroje
https://www.medicinapropraxi.cz
https://en.wikipedia.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů