Skip to main content

Rakovina prostaty

Obecně o rakovině a jejích formách, příčinách a léčbě si můžete přečíst v mém obsáhlejším textu s názvem rakovina.

 

Rakovina prostaty je velmi závažnou a u mužů velmi častou formou nádorových onemocnění. Její výskyt v poslední době neustále stoupá a tak je jistě vhodné si o tomto typu rakoviny něco říci.

 

Nádorový proces, jak již vyplývá z názvu, vychází z buněk prostaty neboli předstojné žlázy. Prostata je žláza nacházející se u mužů v oblasti pánve pod močovým měchýřem a anatomicky velmi blízko ke stěně konečníku. Prostatou prochází močová trubice z močového měchýře směrem k penisu. Při ejakulaci se z drobných žlázek tvořících strukturu prostaty uvolňuje prostatický sekret a ten pak tvoří až 1/3 objemu ejakulátu. Látky obsažené v této prostatické tekutině jsou důležité pro delší přežívání spermií v pohlavním ústrojí ženy, pro pohyb spermií, způsobují stahy děložního svalstva a mají mnoho dalších funkcí. Funkce prostaty je tedy úzce spojená s rozmnožováním a pohlavním ústrojím muže.

 

Rakovina prostaty - schéma

 

 

Příčiny: Rizikovým faktorem je přirozeně už samotné mužské pohlaví (neboť ženy prostatu nemají) a pak také věk. Vznik této rakoviny je nejčastější u mužů nad 50 let, její výskyt se však samozřejmě nedá vyloučit ani u mužů mladších. Slyšel jsem, že při pitvách mužů nad 80 let byla rakovina prostaty v časném stádiu náhodně zjištěna u znepokojivě vysokého počtu – to by význam věku jako rizikového faktoru podtrhovalo. Jako vždy mohou hrát jistou roli genetické faktory, ale konkrétní znalosti v této oblasti zatím nemáme. Potomci mužů s rakovinou prostaty mají zřejmě riziko vyšší, ale přesné geny zodpovědné za tento nádorový proces nejsou známy.

 

Neblahý vliv na vznik nádoru má i mužský pohlavní hormon testosteron, protože způsobuje zrychlení růstu již vzniklého nádoru. toho se pak využívá v léčbě.

 

Otázkou jsou prodělané infekční záněty prostaty (tzv. prostatitidy), které často doprovázejí řadu sexuálně přenosných chorob (např. kapavka). Chronický zánět způsobující smrt a poškození buněk prostaty by byl logický rizikový faktor vzniku nádoru prostaty, ale opět u této problematiky panuje nejistota. Možným rizikovým faktorem je prý i obezita a nevylučuje se kouření. Vzhledem k tomu, že cigaretový kouř zhoršuje oxidační stres, a zvyšuje výskyt řady jiných nádorů, by jeho vliv na vznik rakoviny prostaty neměl být podle mne opomíjen. Pokud jde o zbytnění prostaty, tak to zřejmě s nádorovým procesem žádnou přímou souvislost nemá. Obě nemoci mají nicméně velmi podobné projevy.

 

 

Projevy: Rakovina prostaty se bohužel velmi dlouho nijak neprojevuje. Nádorový proces je zpočátku ohraničen na strukturu prostaty a v této chvíli nemívá nemocný žádné problémy. Někdy se mohou vyskytnout symptomy typické pro nezhoubné zvětšení prostaty, řadíme k nim častější močení v noci, odtok tenkého proudu moči a přerušované močení, někdy se může vyskytnout bolestivé močení a přítomnost krve v moči. Porucha odtoku moči může vyvolat její hromadění, infikaci bakteriemi a opakované močové infekce. V některých případech může dojít k úplnému uzávěru močové trubice se zástavou močení. Pokročilejší tumor, který prorůstá do močové trubice může vyvolat i bolest při ejakulaci.

 

Nádor se pak může šířit podél místních nervových pletení, což bývá velmi bolestivé, nebo pomocí lymfatických i krevních metastáz. Nádor velmi ochotně metastazuje do kostí a jejich bolest může být prvním projevem tohoto nádoru. Může se tedy stát, že 60letého muže začnou bolet záda a pak se zjistí pokročilá rakovina prostaty – tato situace není naneštěstí vůbec vyloučená.
 

U pokročilého nádoru s četnými metastázami se pak mohou objevit klasické příznaky pokročilého nádorového procesu – únava, dlouhodobě zvýšená teplota, noční pocení, velká ztráta na váze při nezměněném životním stylu (ztráta 10% váhy za několik měsíců je velmi podezřelá) atd.

 

 

Diagnostika: Diagnostika je svízelná. Lékař může jako vždy získat podezření z výše uvedených projevů. Ve chvíli projevů však už může být na účinnou léčbu pozdě, to je bohužel prostý fakt. Vzhledem k anatomické poloze prostaty je možno při jakémkoliv podezření provést digitální (tj. prstem) vyšetření prostaty přes konečník. Jedná se o součást vyšetření per rectum. Lékař při tomto vyšetření vstrčí prst v rukavici namazané gelem do konečníku a je kromě jiného schopný přes stěnu konečníku vyšetřit hmatově prostatu. Zjistí její přibližnou konzistenci a udává se, že zdravá prostata má být měkká a dobře prohmatná. Je-li prostata zvtrdlá, může to být známkou nádorového procesu.

 

Lékaři mají u rakoviny prostaty možnost, jak pojmout podezření na nádorový proces ze vzorku krve. Tato možnost se nazývá PSA, neboli Prostatický Specifický Antigen. PSA je pro rakovinu prostaty takzvaným tumor markerem*. Je to látka tvořená zdravými i nádorovými buňkami prostaty. Princip stanovování PSA je v tom, že jeho koncentrace v krvi začne při vzniku rakoviny prostaty strmě stoupat a může být tedy cenným vodítkem v diagnostice. Určitou nevýhodou je ovšem na druhou stranu fakt, že hodnota PSA v krvi stoupá i při nezhoubném zvětšení prostaty (u starších mužů velmi časté) nebo při zánětu prostaty.

 

Pro zjištění rozsahu nádoru lze provést CT vyšetření a některá vyšetření nukleární medicíny ke zjištění vzdálených metastáz.

 

Definitivní vyšetření, které určí přesný typ nádoru, je biopsie prostaty, tj. odebrání vzorku podezřelé tkáně pomocí jehly přes konečník a následné vyšetření této tkáně pod mikroskopem.

 

 

Prevence: Všichni muži nad 50 let by měli vyhledat lékaře, pokud mají příznaky zvětšení prostaty (problémy s močením, časté chození na záchod v noci, přerušované močení atd). Nezhoubné zvětšení prostaty samo o sobě nijak vážné nebývá, ale rakovinu prostaty jen podle příznaků nikdy zcela vyloučit nemůžeme.

 

 

Léčba: Je jako obvykle více možností léčby, o nichž rozhoduje onkolog:

 

1. Chirurgické řešení je jako obvykle to nejlepší a u nádoru bez metastáz ohraničeného na tkáň prostaty může nemocného zcela vyléčit. Provádí se chirurgické odstranění prostaty, neboli prostatektomie.

 

2. Chemoterapie ozařování se používají také, ale jejich efekt není nijak oslnivý. U ozáření nádoru je navíc riziko vzniku následné radiační kolitidy. U již existujících metastáz v kostech se může použít ozáření k snížení jejich bolestivosti.

 

3. Hormonální terapie je zajímavá možnost léčby rakoviny prostaty. Využívá se znalostí o tom, že mužský pohlavní hormon testosteron podporuje růst tohoto nádoru. Principem léčby je tedy odstranění testosteronu z těla nemocného. Toho lze dosáhnout buď odstraněním varlat (tj. de facto kastrací) nebo podáváním speciálních látek, které tvorbu testosteronu utlumí. Tyto látky označujeme jako antiandrogeny a příkladem jsou sloučeniny bicalutamid (např. léky Apo-Bicalutamid, Bicaluplex, Bicalutanorm, Lanbica a další), flutamid (např. lék Apo-Flutamide) a cyproteron acetát (např. léky Androcur, Cyproplex a Cysaxal).

 

 

* Tumor marker je taková látka, jejíž koncentrace v krvi má vztah k existenci nádorového onemocnění. Bylo nalezeno mnoho tumor markerů pro jednotlivé typy nádorů. Tumor markery většinou nejsou pro určitou nespolehlivost  a nespecifitu využívány v diagnostice nádorů, i když mohou vést k podezření na nádorový proces, a mohou být podnětem pro provedení dalších vyšetření. U již potvrzených nádorů nás však mohou informovat o aktivitě nádorového procesu, jeho vyhasínání při léčbě, případně o znovuobjevení nádorové hmoty po provedené léčbě.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.