Zvracení střevního obsahu odborně označujeme jako miserere a jde o příznak doprovázející určitá onemocnění trávicího traktu. Některé z těchto chorob mohou být akutní a smrtelně nebezpečné, proto si o miserere povězme něco bližšího.

 

Příčiny: Miserere není běžný příznak a obvykle ho najdeme tehdy, pokud se u pacienta rozvine střevní neprůchodnost neboli ileus (patří mezi náhlé příhody břišní). V takovém případě se ve střevech hromadí stolice, která způsobí roztažení střeva. Není-li stav vyřešen, může se střevní peristaltika a stahy břišní svaloviny začít snažit vrátit střevní obsah směrem do žaludku, odkud je pak vyzvracen.

Méně často se může zvracení střevního obsahu objevit tehdy, když se z nějakého důvodu vytvoří píštěl (abnormální spojka) spojující některou část střeva s žaludkem. Průchod střevního obsahu píštělí zpět do žaludku může vést ke zvracení zapáchajícího obsahu.

 

Projevy: Miserere se projeví opakovaným zvracením páchnoucího obsahu, který pochází ze střev. Čím níže ve střevě je překážka vyvolávající neprůchodnost, tím více se střevní obsah blíží stolici, a tím nepříjemnější je zápach. Při zvracení obsahu dolní části střeva lze bez nadsázky mluvit o zvracení stolice (fekulentní zvracení). Miserere se většinou nevyskytuje u jinak dobře se cítícího člověka, daný jedinec většinou trpí i dalšími příznaky náhlých příhod břišních (bolesti břicha, zástava odchodu větrů, nechutenství a další).Diagnostika: Diagnózu stanovuje obvykle chirurg na základě klinického nálezu. Kromě rozpoznání zvracení střevního obsahu je pak nutné určit příčinu tohoto stavu, což znamená diagnostickou rozvahu různých forem střevní neprůchodnosti (viz příslušný text).Léčba: Zvracení střevní obsahu je pouhý příznak a řešit je tedy nutné vyvolávající příčinu. Léčba ileózních stavů může být nicméně složitá a v řadě případů vyžaduje neodkladný chirurgický zákrok.

 

Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.sciencedirect.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů