Warfarinová nekróza* kůže je specifický problém, který souvisí s užíváním Warfarinu (a jemu podobných léků). Warfarin je lék na ředění krve, který funguje na principu zablokování určité části tzv. koagulační kaskády, což je složitá soustava srážlivých bílkovin v krvi umožňující vznik krevní sraženiny.

* nekróza znamená odumření části tkáně nebo orgánu

 

Příčiny: Postižení se objeví u některých pacientů užívajících Warfarin, zvýšené riziko je u lidí, kteří mají vrozený nedostatek proteinu C, což je látka pomáhající rozpouštět krevní sraženiny. Kromě toho riziko roste s dávkou podávaného Warfarinu. Mechanizmus je pro laika poměrně obtížný, pro zjednodušení řekněme, že Warfarin dokáže blokovat jak srážlivé faktory, tak i již zmíněný protein C, který sraženiny rozpouští. A protože v úvodu užívání je tlumení proteinu C rychlejší, tak může užívání samotného Warfarinu v úvodní fázi způsobit dočasně paradoxně zvýšené srážení krve. Drobné krevní sraženiny se začnou vytvářet v kožních cévách a způsobí poruchu okysličení částí kůže.

 

Projevy: Příznaky se začnou objevovat asi po třech dnech léčby Warfarinem. Dochází k zarudnutí okrsků kůže a objevuje se jejich výrazná bolestivost. Nejtypičtějším místem postižení je trup (hrudník, boky, prsa). Projevy jsou vyvolány nedostatkem kyslíku v dané oblasti. Postupně dochází buď k zahojení vzniklých ložisek nebo naopak ke zvětšení a někdy i ke zvředovatění. Kožní nekrózy se většinou zahojí, ale někdy je proces hojení značně zdlouhavý.

 

Diagnostika: Podezření na Warfarinem vyvolanou nekrózu máme u lidí, kteří nedávno začali užívat Warfarin, a vzniknou u nich výše zmíněné poškození kůže.

 

Prevence: Nejlepší prevencí je nenasazovat pacientům Warfarin samotný, ale v prvních dnech jej dočasně zkombinovat s jiným lékem na ředění krve, který má jiný mechanizmus účinku (většinou se podává nízkomolekulární heparin). Tento jiný lék slouží jako překlenovací prostředek a ředí krev v době, kdy by ji Warfarin mohl dočasně srážet a zabrání vzniku kožních nekróz.

 

Léčba: Nemocným lze podávat vitamin K, který ruší účinky Warfarinu a současně začít podávat jiný lék na ředění krve (např. již zmíněné nízkomolekulární hepariny). Již vzniklé nekrózy se většinou samy vyhojí, nicméně některé těžké případy vyžadují opakované chirurgické ošetřování.


Zdroje
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://bjssjournals.onlinelibrary.wiley.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů