Trombotická trombocytopenická purpura (TTP) je vzácná choroba, která se týká sníženého počtu krevních destiček (odborně trombocytopenie).

Příčiny
Trombotická trombocytopenická purpura je způsobena vznikem drobných krevních sraženin v cévách. Vzniku sraženin se účastní krevní destičky, a proto dochází k poklesu jejich množství v krvi. V některých případech je důvodem autoimunitní proces, v jehož důsledku je narušen rozklad von Willebrandova faktoru, což zvyšuje krevní srážlivost.

V jiných případech může TTP vzniknout v rámci jiných onemocnění, jako je například rakovina, infekční procesy, užívání určitých léků (např. některá antivirotika, léky na ředění krve, chinin, apod.).


Projevy
Onemocnění se projevuje zejména poklesem počtu krevních destiček, poškozením orgánů vlivem drobných krevních sraženin a horečkou. Nedostatek destiček způsobuje vznik modřin a petechií. Orgánové komplikace zahrnují neurologické projevy (zmatenost, delirium, bolesti hlavy, vysoké riziko mozkové mrtvice) a příznaky poškození ledvin (včetně akutního selhání ledvin). Sraženiny v drobných cévách vedou k poškození červených krvinek, což je následováno jejich rozpadem s rozvojem chudokrevnosti a žloutenky. Pokročilé případy mohou skončit poruchou vědomí, těžkým narušením vnitřního prostředí a smrtí. Bez správné léčby je onemocnění smrtelné ve více než 90% případů.


Diagnostika
Při klinických projevech nabereme krev a vyšetříme krevní obraz, kde je přítomen nízký počet krevních destiček doprovázený zhoršením ledvinných parametrů.


Léčba
Terapie je složitá a provádí ji specializovaná hematologická centra. Základem léčby je plazmaferéza, což znamená postupné odstraňování krevní plazmy postiženého a její nahrazování dárcovskou plazmou. Další možností je podávání určitých imunosupresiv.


Zdroje
https://www.msdmanuals.com
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů