Temporální arteritida (aneb zánět spánkové tepny aneb Hortonova nemoc) je neinfekční zánětlivé onemocnění způsobené abnormální funkcí imunitního systému, které postihuje velké cévy v oblasti krku. Vyskytuje se častěji u žen, zejména u žen starších 70 let.

 

Příčiny: Jedná se o autoimunitní onemocnění, kdy z nějakého neznámého důvodu dochází ke vzniku zánětlivého procesu ve velkých cévách. Stav je často spojen s přítomností jiných autoimunitních chorob (viz. níže).

 

 

Projevy: Projevy závisí na typu napadené tepny. Nejčastěji bývá postižena spánková tepna (arteria temporalis), zánětlivé změny mohou ovšem postihnout i hrudní aortu a její větve. Příznaky pak souvisí s poruchami tkání zásobených výše zmíněnými cévami, jde hlavně o tkáně hlavy včetně obličeje. Mezi typické příznaky patří bolestivost a okem patrné zduření spánkové tepny, mohou se objevit poruchy vidění ve smyslu dvojitého vidění či ztráty zraku. Slepota může vzniknout náhle, někdy je úplná a trvalá. Nemocní opakovaně trpívají bolestmi hlavy, stěžují si na zvonění v uších a mohou trpět bolestmi při žvýkání.

 

Temporální arteritida se nemusí vyskytovat samostatně, může doprovázet i jiná autoimunitní onemocnění jako je polymyalgia rheumatica, SLE či revmatoidní artritida. V takovém případě můžeme nalézt v klinickém obraze i jejich symptomy (viz. příslušné články).

 

 

Diagnostika: Není zcela snadné určit diagnózu temporální arteritidy, protože se na ní hned tolik nemyslí. U pacienta s výše zmíněnými příznaky je vhodné vyšetřit pohledem a pohmatem spánkovou tepnu, která může být zduřelá a mohou na ní být vymizelé pulzace. V krevním obrazu bývají zvýšené krevní destičky. V krvi kromě toho nalézáme zvýšenou sedimentaci a vyšší CRP, což značí, že v těle je přítomný zánět (v tomto případě neinfekční).

 

Poměrně spolehlivou diagnostickou metodou je odebrání drobného vzorku spánkové tepny a odeslání na histologické vyšetření, kde může být zjištěna přítomnost zánětlivých změn.

 

 

Léčba: Vzhledem k tomu, že onemocnění je způsobeno poruchou imunitního systému, podávají se jako terapie léky tlumící imunitní procesy, například kortikoidy.


Zdroje
https://www.nhs.uk
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů