Pískání v uchu se odborně označuje jako tinnitus. Jde o poměrně těžko popsatelný pocit nepříjemného zvuku, který postižený člověk slyší. Někteří lidé jej označují jako pískavý, zvonivý, bzučivý, či jiný sluchový vjem, který je popisován jako rušivý a nepříjemný. Příznak spadá do působnosti lékařů ORL (ušní-nosní-krční) a neurologů.

 

Příčiny

1. Poruchy převodu zvuku do vnitřního ucha - Tinnitus může doprovázet infekční onemocnění ucha (zánět zevního zvukovodu, zánět středního ucha), ucpání zvukovodu mazem a vystavení ucha velmi hlasitým zvukům.

 

2. Poruchy nervového vedení z vnitřního ucha do mozku - Tinnitus může být důsledkem narušení vedení nervových vzruchů při neurinomu akustiku a u Meniérovy nemoci. Nervové vedení může být poškozeno i v důsledku použití některých léků. Léky poškozující sluchový nerv se označují jako ototoxické (například některá antibiotika). Ototoxický efekt může mít i otrava rtutí a olovem.

 

3. Neurologické příčiny - Tinnitus se může objevit v souvislosti s poškozením mozku úrazem nebo dalšími chorobami (mozkové nádory, mozkové mrtvice, roztroušená skleróza a mnohé další).

 

4. Systémové příčiny - Tinnitus byl popisován například u poruch funkce štítné žlázy (zvýšená i snížená funkce štítné žlázy) a u nedostatku vitaminu B12.

 

5. Psychiatrické příčiny - Dlouhodobé pocity pískání v uchu mohou být i ryze psychiatrické jakožto součást různých psychiatrických jednotek (depresivní syndromy, psychózy, úzkostné poruchy apod.). Léčba pak může spočívat v podávání antidepresiv, nebo antipsychotik dle konkrétní vyvolávající choroby.

 

6. Cévní příčiny - Pískání, či šumění v uchu může být důsledkem narušeného proudění krve v cévách blízkých vnitřnímu uchu. Tinnitus byl pozorován u aneuryzmat (vakovitých rozšíření) vnitřních krkavic a u lokálního zúžení krkavic procesem aterosklerózy. Vzácně může tinnitus souviset s tzv. vaskulitidami, což jsou imunitně podmíněné záněty krevních cév.

 

7. Neznámé příčiny - Ač tento důvod uvádím jako poslední, není nejméně častý. Příčina tinnitu mnohdy zůstane nevyjasněná a to výrazně snižuje šanci na úspěšné vyléčení.

 

Diagnostika: Pacient s tinnitem by měl být vyšetřen lékařem ORL a neurologem. Kromě standardního fyzikálního vyšetření se většinou provádí audiometrie a případně CT či magnetická rezonance mozku. Případná další vyšetření souvisí s nálezem výše zmíněných vyšetřovacích metod.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.medicalnewstoday.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů