Syndrom míšního konu (nebo zkráceně syndrom konu) je soubor příznaků, které vzniknou při poškození části míchy, kterou označujeme jako míšní konus. Jde o nejspodnější část míchy, která se v páteřním kanále nachází v bederní oblasti v úrovni prvního a druhého bederního obratle (obratle L1 a L2). Pod míšním konem sice páteřní kanál dále pokračuje, ale míchu už v něm nenajdeme, pouze tudy procházejí míšní nervy vystupující z vyšších etáží míchy (tzv. cauda equina).

 

Příčiny: K poškození míchy v oblasti konu může dojít při výhřezu meziobratlové ploténky ve zmíněné oblasti horních bederních obratlů, který stlačí míšní konus. Podobné příznaky mohou vzniknout i při růstu míšního nádoru v této oblasti. Další možností je úraz bederní páteře, ale je nutno poznamenat, že bederní oblast je vůči působení zevních mechanických sil značně odolná.

 

Projevy: Poškození oblasti míšního konu je poměrně specifické, nedochází totiž při něm k ochrnutí svalů dolních končetin. To však ani zdaleka neznamená, že nevzniknou vážné problémy. Oblast míšního konu je totiž zodpovědná za inervaci svěračů a při jejím poškození se může objevit inkontinence moči a inkontinence stolice. U mužů se navíc objevují poruchy vzniku erekce. Dalším specifickým příznakem je porucha kožní citlivosti v oblasti hráze, hýždí a vnitřní strany stehen. Jedná se víceméně o oblasti, které by při jízdě na koni byly v kontaktu se sedlem, a proto se hovoří o „sedlovité poruše čití“.

 

Diagnostika: Základem diagnostiky je neurologické vyšetření spočívající v důkladném zjištění příznaků a fyzikálního vyšetření. Pojme-li neurolog podezření na syndrom míšního konu, doplní se vyšetření zobrazovacími metodami na oblast bederní páteře (rentgen, CT vyšetření nebo magnetická rezonance).

 

Terapie: Léčba syndromu míšního konu závisí na vyvolávající příčině syndromu a při jejím úspěšném vyřešení se příznaky mohou zmírnit nebo zcela vymizet. Toto řešení velmi často zahrnuje provedení složitého neurochirurgického zákroku.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů