Svalová tkáň je poměrně široký pojem. Jde o tkáň, která hraje v našem organizmu nezastupitelnou roli. Její buňky jsou schopné kontrakce a dokáží přeměňovat chemickou energii v energii mechanickou.

 

Typy svalové tkáně

V lidském těle rozlišujeme tyto tři základní typy svalové tkáně:

 

Základní společné vlastnosti

Základní stavební jednotkou svaloviny jsou svalové buňky, tzv. myocyty. Je nicméně nutné zdůraznit, že v každém typu svaloviny jsou myocyty odlišné. V hladké svalovině jde o buňky vřetenitého (leiomyocyty), v příčně pruhované svalovině splynuly buňky do mnohojaderných útvarů, které označujeme jako svalová vlákna (rhabdomyocyty). Srdeční svalovina je složena z buněk tvaru písmene Y (kardiomyocyty).

Kontrakce svalové tkáně je umožněna přítomností vláknitých proteinů známých jako aktin a myosin. Přesný mechanizmus kontrakce je poněkud odlišný u hladké a příčně pruhované svaloviny, ale v zásadě se vždy zasunou aktinová vlákna mezi vlákna myosinová a tím dojde je zkrácení (kontrakci) svalové buňky. Činnost svalů vyžaduje přísun energie v podobě ATP.

Další informace si přečtěte v jednotlivých textech věnovaných jednotlivým podtypům svalové tkáně.

 

Význam svalové tkáně

Příčně pruhovaná svalovina zajišťuje volní pohyb těla a jeho jednotlivých částí. Kromě toho jsou některé příčně pruhované svaly zodpovědné za dýchání (dýchací svaly). Příčně pruhovaná svalovina je důležitou zásobárnou glykogenu a v případě dlouhého hladovění se může stát zdrojem aminokyselin. Další důležitou funkcí kosterní svaloviny je tvorba tepla (termogeneze). Hladké svaly jsou součástí stěny dutých orgánů a tkání včetně krevních cév. Jsou zodpovědné za posun tráveniny trávicí trubicí, umožňují vazokonstrikci a vazodilataci, pomáhají transportovat tekutiny vylučovacím traktem, podílí se na ejakulaci a kontrakcích dělohy apod. Velice důležitou funkci mají hladké svaly v oku, kde ovlivňují šíři oční zornice. Srdeční svalovina zajišťuje pumpovací schopnost srdce a tím i zásobení těla kyslíkem a živinami.

Dodávám, že seznam většiny svalů lidského těla (zejména příčně pruhovaných) najdete zde.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů