Myocyt je svalová buňka. Není to ovšem tak jednoduché, svalových buněk je více typů podle toho, ke které svalovině patří. Rozlišujeme v tomto ohledu tři skupiny svaloviny – hladkou, příčně pruhovanou a srdeční svalovinu.

Hladká svalovina – Jejím základem jsou klasické výše zmíněné myocyty. Jde o buňky vřetenovitého tvaru, které jsou schopné se kontrahovat díky myofibrilám lokalizovaným v jejich cytoplazmě.

Příčně pruhovaná svalovina – Buňka příčně pruhované svaloviny vypadá úplně jinak než klasický myocyt, má totiž podobu vícejaderného svalového vlákna. Základem funkce svalového vlákna jsou opět myofibrily.

Srdeční svalovina – Buňka srdeční svaloviny se jmenuje kardiomyocyt. Oproti myocytu hladké svaloviny má jiný tvar, který připomíná písmeno Y. Buňky bývají nejčastěji jedno- a dvoujaderné, mezi sebou jsou velice pevně propojeny. Uvnitř kardiomyocytů jsou opět myofibrily schopné kontrakce a kromě toho jsou buňky bohaté na mitochondrie vzhledem k velké energetické náročnosti.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů