Tyrosinkináza (tyrozinkináza) je takový enzym, který je schopen navázat molekulu fosfátu na aminokyselinu tyrosin (fosforylace) určité bílkoviny, čímž dochází ke změně vlastností dané bílkoviny. To může mít velké důsledky, na podobném principu funguje v organizmu aktivace řady buněčných receptorů a tím tyrosinkinázy ovlivňují buněčnou signalizaci a buněčný cyklus. Léky tlumící aktivitu určitých tyrosinkináz (inhibitory tyrosinkináz) patří mezi důležité protinádorové léky.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů