Říhání (krkání) znamená zpětný únik vzduchu z žaludku, což je doprovázeno zvukem vznikajícím při rozkmitání horního jícnového svěrače (oddělujícího jícen od hltanu). Většinou se jedná o neškodnou a normální věc, která je v naší kultuře pouze společensky nevhodná, nicméně někdy může časté říhání souviset s některými chorobami.

 

Příčiny:

1. Hltání – Při hltání kromě jídla a tekutin polykáme velké množství vzduchu, v žaludku se pak vytvoří vzduchová bublina, kterou po určité době vyříhneme. V některých kulturách je odříhnutí si po jídle vyjádřením, že nám jídlo chutnalo.

 

2. Sycené nápoje – V tomto případě se vzduchová bublina v žaludku vytvoří z bublinek oxidu uhličitého, který je rozpuštěný v nápoji. Po nahromadění vzduchu ho pak vyříhneme.

 

3. Antacida – Jedná se o volně prodejné přípravky ze skupiny sloučenin proti překyselení žaludku. Antacida jsou látky na bázi uhličitanů, které chemicky reagují s žaludeční kyselinou za vzniku vody a oxidu uhličitého. Vzniklý oxid uhličitý je plyn, který můžeme vyříhnout.


4. Refluxní nemoc – Někdy časté říhání znamená narušení funkčního a anatomického vztahu mezi jícnem a žaludkem, které vyvolává návrat kyselého žaludečního obsahu a jeho poškozování. Kromě říhání se typicky objevuje pálení žáhy.

 

5. Porucha vyprazdňování žaludku – Odborně se označuje jako gastroparéza. Má řadu příčin, poměrně často se s ní setkáváme jako s komplikací u mnoha let trvající cukrovkou (obvykle cukrovkou 1. typu nebo 2. typu). Cukrovka narušuje mimo jiné i nervy ovlivňující pohyblivost trávicího traktu a to vede k hromadění potravy v žaludku. Nechutenství, časté říhání a zápach z úst jsou běžnými doprovodnými projevy. Jako řešení obvykle podáváme léky na zrychlení pohybu trávicího traktu (prokinetika).

 

Diagnostika: Je-li říhání časté a je-li doprovázeno dalšími příznaky, jako jsou občasné bolesti břicha, nebo pálení žáhy, je možné provést gastroskopické vyšetření, které nás může informovat o anatomických poměrech v jícnu a žaludku.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů