Reverzní transkripce (zpětný přepis) je proces, který umí provádět tzv. retroviry. Jde o schopnost viru podle molekuly RNA vytvořit molekulu DNA, která může být včleněna do genetické informace hostitelské buňky. Tento proces je umožněn mimo jiné enzymem známým jako reverzní transkriptáza.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů