Plazmocytom je nádorové onemocnění vycházející z krevních buněk. V řadě ohledů se podobá mnohočetnému myelomu, ale přeci jen se od něj v některých důležitých věcech odlišuje.

Příčiny: Podstatou choroby je genetická mutace v některé plazmatické buňce, což je forma B-lymfocytu tvořící protilátky. Plazmatická buňka se začne nekontrolovaně dělit za vzniku nezralých klonů. Tyto klony se mohou šířit po těle a navíc produkují nadbytek nefunkčních protilátek, které pak lze detekovat v krvi (tzv. paraprotein) i v moči (tzv. Bence-Jonesova bílkovina).


Projevy: Plazmocytom se od mnohočetného myelomu liší především v tom, že není tak rozsáhlý a nezpůsobuje celkové příznaky. U plazmocytomu obvykle najdeme jedno ložisko, které se typicky nachází v kostní dřeni některé z kostí, poškozuje kost a způsobuje její odbourávání. Klinicky se stav projeví jako bolest postižené kosti. Méně často je toto ložisko uložené v jiné tkáni než v kosti. Obvykle jde o sliznici dýchacích cest v nosohltanu, kde může způsobit krvácení z nosu. Plazmocytom by neměl způsobovat celkové příznaky a komplikace, které jsou typické pro mnohočetný myelom. Na mysli mám zejména zvýšení hladiny vápníku v krvi, rozsáhlé napadení kostní dřeně s poruchou krvetvorby, nebo poškození ostatních orgánů (např. ledvin).


Diagnostika: Ložisko plazmocytomu může být nalezené pomocí zobrazovacích metod, v případě kosti je na prvním místě rentgen, který může být následován CT vyšetřením nebo magnetickou rezonancí. Paraprotein může být v krvi detekován elektroforézou a je možné jej najít i v moči. Nicméně je nutné dodat, že u plazmocytomu bývá často jeho koncentrace zvýšená jen lehce. K odlišení od mnohočetného myelomu je vhodné provést biochemické vyšetření krve ke zjištění ledvinných parametrů a hladiny vápníku, provést vyšetření krevního obrazu a získat vzorek kostní dřeně pomocí sternální punkce nebo ještě lépe trepanobiopsie. U klasického plazmocytomu by výsledky těchto vyšetření měly být v podstatě normální.


Terapie: V případě nálezu jednoho ohraničeného ložiska plazmocytomu je možné jej zlikvidovat pomocí dostatečného ozáření postižené tkáně. Chemoterapie se u plazmocytomu na rozdíl od mnohočetného myelomu běžně nevyužívá.


Zdroje
https://www.mskcc.org
https://www.leukaemia.org.au

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů