Plaut-Vincentova angína je vzácná a těžká forma angíny. Většinou sice neohrožuje na životě, ale klinický nález je u ní závažnější než u „normální“ streptokokové angíny.

Příčiny: Plaut-Vincentova angína je klasické infekční onemocnění, které ovšem není způsobeno běžnými streptokoky, ale o poznání vzácnějšími fusobakteriemi a spirochetami. Choroba bývá popisována spíše u mladších jedinců se špatnou ústní hygienou, zkaženým chrupem a s chronickým alkoholizmem.

 

Projevy: Plaut-Vincentova angína se projevuje běžnými příznaky angíny, jako jsou bolesti v krku a horečka. Obtíže jsou spíše nenápadné a nasvědčují spíše lehkému průběhu nemoci. Problém se ukáže až při pohledu do úst. Většinou je postižena jedna patrová mandle, méně často obě. Postižená mandle je výrazně zvětšená a objevují se na ní špinavě šedé povlaky se vznikem slizničních vředů a část tkáně může odumřít (tj. rozvíjí se nekróza). Nález může být spojen se zápachem z úst. Charakteristické zvředovatění povleklé mandle dalo chorobě i odborný název tonsilitis ulceromembranosa.

 

Diagnostika: Na diagnózu Plaut-Vincentovy angíny je možné pomýšlet při pohledu do úst jedince s angínou, kde najdeme výše zmíněný nález. Pomoci odhalit vyvolávající mikroorganizmy je možné pomocí výtěru, ideální je udělat stěr přímo z oblasti zvředovatělé tkáně postižené mandle.

 

Terapie: Plaut-Vincentova angína obvykle dobře reaguje na běžná antibiotika, použít lze i antibiotika ze skupiny penicilinů. Dobrou doplňkovou terapii představuje peroxid vodíku, který lze pomocí vatového tamponku aplikovat přímo na mandli. Po zaléčení je vhodné pacienta kontrolovat, zda dochází k hojení vředů. Nehojící se vředy na mandli mohou být totiž i neinfekční, například může jít o formu rakoviny úst.


Zdroje
https://www.researchgate.net
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů