Peroxizomy jsou buněčné organely lokalizované v cytoplazmě, které se podílí na rozkladu řady sloučenin (zejména některé mastné kyseliny* a některé aminokyseliny). Jde o váčky s jednoduchou membránou tvořené v endoplazmatickém retikulu, které obsahují řadu enzymů se silným oxidačním účinkem. Při oxidaci organických molekul těmito enzymy vzniká peroxid vodíku (H2O2), který je dosti toxický. Proto peroxizomy obsahují enzym kataláza, který peroxid vodíku přeměňuje na kyslík a vodu. Kromě toho byly v peroxizomech zjištěny další enzymy podílející se na boji s oxidačním stresem. 

Mastné kyseliny jsou rozkládány energeticky výhodným procesem beta-oxidace v mitochondriích, ale některé (například ty s příliš dlouhou molekulou) musí být nejprve částečně metabolizovány v peroxizomech.

 

Proč je to důležité?

  • Porucha funkce peroxizomů souvisí s některými vzácnými vrozenými chorobami, jako je například Zellwegerův syndrom.

 

 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů