Kataláza je poměrně běžně se vyskytující enzym, který je schopný s vysokou efektivitou přeměnit peroxid vodíku na vodu a kyslík. Kataláza se vyskytuje nejen u člověka, ale i u řady jiných organizmů včetně bakterií.
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů