Otrava námelem je závažný stav, který může v určitých případech skončit i smrtí dotyčné osoby. Odborně se příznaky otravy označují jako tzv. ergotismus a my si teď o tomto stavu povíme něco bližšího.

 

Příčiny: Příčinou vzniku příznaků ergotismu je otrava účinnými látkami obsaženými v námelu. Námel je parazitická houba, která je odborněji nazývána jako paličkovice nachová. Houba cizopasí například na některých obilninách a roste do podoby tuhých černých útvarů viditelných prostým okem. Tyto černé útvary jsou naplněné řadou velice silných alkaloidů, které při dlouhodobějším užívání vyvolají zmíněný ergotismus. Nejčastějším způsobem otravy je požití obilovin kontaminovaných zmíněnou plísní.

 

Projevy: Alkaloidy obsažené v námelu působí na centrální nervový systém, na svalový aparát a na cévní soustavu. Mohou se objevit různé neurologické příznaky, projevy polyneuropatie, bolesti hlavy, stavy zmatenosti, halucinace a deliria. Ze svalových příznaků se někdy objevují svalové křeče a mimovolní pohyby. Z celkových projevů trpí nemocní lidé nechutenstvím, nevolnostmi a zvracením. Vyšší dávky toxinů mohou způsobit zužování cév v některých částech těla, což narušuje dodávku kyslíku a ohrožuje tyto oblasti vznikem ischemie a následně gangrény.

 

Prevence: Základem prevence jsou různé moderní zemědělské metody zpracování obilovin, které umožní obrazně řečeno „oddělit zrno od plev“, přesněji řečeno oddělit námelové útvary od obilních zrn.

 

Diagnostika: Diagnózu lze učinit na základě příznaků, ovšem vzhledem k minimálnímu výskytu otrav námelem v moderní době by šlo o věc značně obtížnou. Lze nicméně říci, že člověk s výše zmíněnými projevy bude zcela jistě nejprve vyšetřen neurologem a případně psychiatrem.

 

Terapie: Základem terapeutického přístupu je zastavit příjem kontaminované potravy, příznaky poté začnou postupně ustupovat. Jinak se klade důraz na symptomatickou léčbu klinických příznaků.


Zdroje
https://www.webmd.com
http://www.botany.hawaii.edu

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů