Opistotonus je stav, který může doprovázet nemoci svalové a nervové soustavy. Opistotonus má podobu abnormálně silného stažení a zatuhnutí kosterního svalstva.
 
Příčiny
Opistotonus může vzniknout jako závažný projev tetanu, což je infekce bakterií ze skupiny clostridií, jejíž toxin způsobuje svalové křeče. Dále je opistotonus popisován jako vzácnější doprovod některých vážných případů mozkové obrny,  úrazů hlavy a meningitid. Z nezávažných příčin se může opistotonus objevit i u silného hysterického záchvatu.
 
 
Projevy
Prakticky všechny svaly v těle postiženého jsou pevně staženy, horní končetiny bývají zkroucené a stah svalů při páteři způsobí prohnutí dozadu. Pokud by se člověk v opistotonu položil na záda, pak se bude podložky dotýkat jen týlem a patami, zbytek těla bude prohnutý jako luk.
 
Samotný opistotonus může člověka ohrozit při delším trvání, kdy může dojít k poškození svalové tkáně a někdy i rozvoje rabdomyolýzy. Pokud se obtíže týkají i dýchacích svalů, hrozí postiženému udušení.
 
 
Diagnostika
Opistotonus je viditelný na první pohled. Kromě jeho určení je nicméně nutné zjistit vyvolávající stav, abychom mohli situaci řešit.
 
 
Léčba
Opistotonus považujeme toliko za příznak, který neléčíme. Léčit musíme základní onemocnění, je-li to možné. Symptomatická terapie zahrnuje podávání léků na uvolnění stažených svalů, například ze skupiny benzodiazepinů.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.medicalnewstoday.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů