Neurinom akustiku je nezhoubný nádor, který vychází z VIII. hlavového nervu. Správněji se označuje jako tzv. vestibulární schwannom [švanom], což je sice přesnější, ale z laického pohledu zcela nepodstatné. Jeho výskyt je relativně vzácný, odhaduje se asi 1 člověk na 100 tisíc lidí za 1 rok. To ovšem znamená, že v ČR každým rokem onemocní tímto nádorem asi 100 lidí. Nejprve je nutno povědět si více o VIII. hlavovém nervu, protože pak pochopíme i více o neurinomu akustiku.

Osmý hlavový nerv je párový a má dvě složky - sluchovou (kochleární) a rovnovážnou (vestibulární). Jejich vlákna probíhají společně, ale vedou jiné informace. Sluchová část vede informace z hlemýždě vnitřního ucha a rovnovážná část vede informace z nedalekého ústrojí pro udržení rovnováhy. Toto centrum umožňuje naši orientaci v trojrozměrném prostoru a udržení rovnováhy. Oba svazky se spojují a jako jeden nerv vstupují do mozku.

 

Příčiny: Nádor vzniká z obalů nervových vláken rovnovážné (tj. vestibulární) složky osmého nervu. Příčina vzniku nádoru není známá, jistým rizikovým faktorem je zřejmě vyšší věk a svou roli hraje i genetika. Neurinom akustiku se může vyskytovat jednostranně i oboustranně, oboustranný výskyt je typický pro jeden z typů neurofibromatózy.

 

Projevy: Neurinomy akustiku rostou různou rychlostí (od prakticky nerostoucích po velmi rychle rostoucí agresivní nádory) a zpočátku se nemusí projevovat nijak. Pak se logicky začne projevovat narušením funkce akustického a rovnovážného nervu, které začne nádorová hmota utlačovat. Narušená funkce sluchového nervu se může projevovat nepříjemnými sluchovými vjemy, jako je tinnitus (zvonění, hučení a šumění v uších), nebo zhoršením sluchu. Porucha vestibulární části nervu může způsobit poruchy rovnováhy, motání hlavy, nevolnost, zvracení. Poškozen může být i pátý a sedmý hlavový nerv, které zajišťují citlivost obličeje (pátý nerv) a pohyblivost mimických svalů obličeje (sedmý nerv). Při jejich poškození proto může vymizet citlivost poloviny obličeje či ochrnutí jeho mimických svalů na straně nádoru. Pokročilé formy nádorů mohou svým růstem začít utlačovat mozek a zvýšení nitrolebního tlaku může nemocného i usmrtit.

 

Diagnostika: Při podezření lze provést audiometrické vyšetření - tj. vyšetření sluchu nemocného a přenos signálu nervem. Definitivní diagnóza se stanoví pomocí zobrazovacích metod - ideální je CT vyšetření mozku nebo magnetická rezonance.

 

Prevence: Prevence vzniku tohoto nádoru není známá, neboť není známá ani jeho přesná vyvolávající příčina.

 

Léčba: Nádor je nutné odstranit a obecně platí, že čím je menší, tím lepší výsledky lékaři mají. U větších nádorů se provádí neurochirurgické zákroky, které nemocnému dávají kromě odstranění nádoru i naději na zachování sluchu daného ucha. Rozsahem menší neurinomy se mohou zničit i ozářením pomocí Leksellova gama nože. V případě velmi starých lidí, u kterých by operace přinášela velká rizika, kteří mají jen pomalu rostoucí neurinom akustiku se někdy místo operačního zákroku dává přednost opatrnému sledování.


Zdroje
https://radiopaedia.org
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů