Pocit nepravidelného tepu zažije během života prakticky každý z nás. Většinou se sice jedná jen o nadbytečné srdeční stahy (extrasystoly), ale zejména u starších lidí nesmíme nepravidelnou srdeční akci podcenit, protože se za ní může skrývat porucha srdečního rytmu.

 

Příčiny

1. Extrasystoly - Extrasystoly jsou nadbytečné srdeční stahy mimo pravidelný rytmus. Je-li jich hodně, pak znepravidelňují srdeční rytmus a mohou vzbuzovat dojem vážnějších poruch srdečního rytmu. Extrasystoly většinou nejsou nijak nebezpečné a ačkoliv se objevují u většiny z nás, nevnímáme je. Někteří lidé mohou ovšem extrasystoly vnímat jako nepříjemné nepravidelné bušení srdce a měří si nepravidelný pulz. Četnější extrasystoly se mohou objevit u lidí se zvýšenou funkcí štítné žlázy, po požití nápojů bohatých na kofein a některých návykových látek (například marihuana, kokain).

 

2. Fibrilace síní - Toto je asi nejběžnější porucha srdečního rytmu, která se projevuje nepravidelným pulzem. Většinou ji nalezneme u starších lidí. Někdy je bezpříznaková, jindy se projevuje pocitem nepravidelného bušení srdce. Nejzávažnějšími komplikacemi fibrilace síní je srdeční selhání a ischemická mozková mrtvice. Nepovede-li se tuto poruchu rytmu vyléčit, je nutné podávat pacientům s fibrilací síní dlouhodobě léky na ředění krve. Detailnější informace najdete v příslušném článku.

 

3. AV blok II. stupně - Toto je mnohem vzácnější porucha rytmu než fibrilace síní. Dochází při ní k poruše převodu vzruchu mezi síněmi a komorami. Porucha rytmu má dvě formy, u obou dochází k občasnému výpadku stahu komor a to může vést k jisté nepravidelnosti.

 

Pozn: Poruch rytmu samozřejmě existuje mnohem více, ale u ostatních je puls buď pravidelný, nebo zcela chybí (například fibrilace komor).

 

Diagnostika

Pokud má člověk pocit nepravidelného pulzu, měl by navštívit praktického lékaře nebo internistu. Fyzikální vyšetření zahrnuje zejména změření pulzu pohmatem a poslech srdeční akce fonendoskopem. Nejdůležitější vyšetření je ovšem EKG, které nám ukáže pacientův srdeční rytmus a pomůže odhalit případné arytmie. Pokud je EKG normální a pacient udává jen občasné obtíže, pak lze doporučit provedení Holter EKG vyšetření (24hodinový záznam EKG křivky).


Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů