Nehmatný puls je vždy nutno považovat za varovný příznak. Může být přítomen u závažných stavů spojených se selháváním oběhu a kromě toho také s onemocněními tepen. Pulz, který měříme, vzniká na základě srdečních stahů vypuzujících krev z levé komory do tepen v organizmu. Puls můžeme teoreticky hmatat na každé tepně, která je dostatečně blízko povrchu těla, většinou měření pulzu provádíme na zápěstí (pohmat arteria radialis) nebo na krku (pohmat krkavice). Speciálně cévní lékaři často hmatají pulz v třísle, v kolenní jamce a za vnitřním kotníkem, čímž orientačně kontrolují průchodnost tepen na dolních končetinách.

 

Příčiny

1. Závažné poruchy rytmu - Každá porucha rytmu, která vyřadí činnost srdce jakožto pumpy, vede k vymizení pulsací na tepnách. Typickým příkladem je fibrilace komor. Podobné poruchy rytmu většinou vedou k rychlé poruše vědomí a vyžadují neodkladné zahájení resuscitace.

 

2. Srdeční tamponáda - Dojde-li k utlačení srdce působením zevního tlaku (krev v osrdečníku, velké množství v osrdečníku doprovázející perikarditidu apod.), srdce se přestane účinně kontrahovat a to vede k oslabení a následně vymizení pulsu. Teoreticky lze provést punkci osrdečníku s vypuštěním tekutiny, ale reálně je tento stav prakticky vždy smrtelný.

 

3. Šokové stavy - Těžké šokové stavy vedou k selhání srdečního oběhu a pulz u nich může být výrazně oslabený nebo zcela nehmatný.

 

4. Ischemická choroba dolních končetin - Jedná se o relativně častou příčinu vymizení pulsací na dolních končetinách, zatímco pulz na horních končetinách je víceméně normální. Stav je způsoben zužováním a uzavírání tepen procesem aterosklerózy.

 

5. Útlak podklíčkové žíly - Pokud je podklíčková tepna zúžená, může dojít k oslabení pulsací na příslušné horní končetině. Útlak podklíčkové tepny může být způsoben například vrozeným nadpočetným žebrem nebo Pancoastovým tumorem.

 

6. Disekce aorty - Tento stav znamená situaci, při které se krev v aortě dostane do její stěny a tudy se podélně šíří ve- nebo proti směru toku krve. Ve stěně aorty tak vzniká jakési druhé lumen (česky dutina) a to může utlačit tepny odstupující z aorty. Na utlačených tepnách vymizí puls, ačkoliv na ostatních tepnách je přítomen. Disekce aorty je extrémně závažný stav s vysokou úmrtností.

 

7. Vaskulitidy - Tato zánětlivá onemocnění postihující tepny patří mezi autoimunitní choroby. Řada z nich napadá velké tepny, způsobuje vznik zúžení, aneurysmat a uzávěrů. Na takto postižených tepnách pochopitelně nenahmatáme pulz.

 

8. Kompartment syndrom - Tento syndrom se vyskytuje zejména u rozsáhlejších poranění, kdy otoky zraněných tkání (a případně krvácení) způsobí stlačení místních krevních cév a tím naruší zásobení tkání kyslíkem a živinami. Vznikne-li kompartment syndrom na některé z končetin, může na nich dojít k vymizení pulsu pod místem útlaku cév.

 

Diagnostika: V případě, že člověk s nehmatným pulsem je v bezvědomí, zahajujeme neodkladnou resuscitaci. Pokud je puls nehmatný jenom na určité tepně, je stav obvykle důvodem pro vyšetřené cévním lékařem. Základem je anamnéza (přítomnost dalších obtíží), fyzikální vyšetření a na dolních končetinách se většinou měří kotníkové tlaky. Průtok krve jednotlivými tepnami lze relativně kvalitně zhodnotit pomocí ultrazvuku s Dopplerem, ale zřejmě nejkvalitnějším a dostupným vyšetřením je CT-angiografie, která přesně ukáže průsvit dané tepny, případná zúžení a uzávěry.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://healthtools.aarp.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů