Diastola je kardiologický termín, který se týká srdeční funkce, a znamená uvolnění srdeční svaloviny. Rozlišujeme diastolu síní a diastolu komor, přičemž hovoříme-li pouze o diastole, máme tím automaticky na mysli právě diastolu komor. Při diastole komor se komory plní krví ze srdečních síní, a tato krev je následně při systole vypuzena ze srdce do přilehlých tepen (plicní tepna z pravé komory, aorta z levé komory).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů