V průběhu roku 2016 se stále více mluví o nedostatku lékařů v českých nemocnicích a jejich odchodech do zahraničí. A podobně jako při akci "Děkujeme, odcházíme" se začaly po internetu šířit názory řady našich spoluobčanů, že lumpové felčaři studují za peníze pracujícího českého lidu a pak jdou léčit lid germánský, který se na jejich vzdělávání nepodílel. Tedy by si měli felčaři svoje vzdělávání nejdříve sami zaplatit a pak táhnout za kopečky. Ne že by ten názor neměl svoji logiku, ale opravdu nemá smysl takto argumentovat. A proč tomu tak je, si povíme níže.
 
Máme již více než čtvrt století svobodu a demokracii. Určitě jsme za to všichni vcelku rádi. Jenomže ke svobodě, demokracii a otevřeným hranicím patří právo odjet ze země a nabízet své doma získané znalosti v zahraničí. Jak správně argumentoval pan doktor Kubek, tak na české hokejisty hrající v zahraničních klubech se nikdo nedívá jako na vyžírky, ale na hrdiny. Ale český lide, pomni, že oni se tu vycvičili za tvé peníze a nyní zlotřile pro potěchu západních kapitalistů hokejkou puk prohání :).
 
Státní hranice v dnešní době prostě nelze pro občany zavřít, na tom se všichni shodneme. Školné na lékařských fakultách v nějaké podobě (například ve spojení se státními půjčkami) by zdánlivě pomohlo, jenže to má několik důležitých ale.
 
Za prvé je to určitá setrvačnost, které se nevyhneme. V roce 2016 je státní zdravotnictví v personální krizi a jistě tomu šlo předejít - ovšem tak před 5-10 lety. I pokud by se v roce 2016 zavedla masivní protiopatření rozkladu zdravotnictví, výsledek by šlo čekat až za několik let. I kdyby zavedení školného bylo takovým protiopatřením (což dle mého názoru není, viz. níže), nepovede se ho rozhodně zavést v dohledné době. S jakýmsi zpětným placením školného doufám nikdo nepočítá, takhle to opravdu v civilizovaných státech nefunguje.
 
Samotná existence školného izolovaně na lékařských fakultách jako řešení problému je zcela nepřípustná. Nelze totiž šikanovat placením školného jednu určitou skupinu zaměstnanců, to by se muselo zavést školné na všech VŠ. A mezi námi, proč by pak nemělo být zavedené školné na všech středních školách? Každý člověk se vyšším vzděláním získaným za peníze českého lidu přece může potenciálně odejít do zahraničí a tím český národ ochudit, nebo ne?
 
Dalším velkým problémem školného je, že jeho existence by odchod schopných lidí spíše urychlila. Zeptejte se sami sebe - platili jste si školné, ČR vám milostivě umožnila vzít si půjčku (tj. se zadlužit), tak kde teď ty dlužné peníze co nejrychleji splatíte? Bude to v ČR nebo v Německu? Zkuste hádat a můžete asi tak jednou.
 
A pak je tu ještě jeden důležitý fakt. I kdyby tu existence školného a případných státních půjček lékaře po promoci řekněme tak 5-6 let do atestace udržela, co potom? Problém je v tom, že do zahraničí neodcházejí jen čerství absolventi, ale i zkušení lékaři po atestaci. A to je ještě větší potíž, protože tato generace zde bude chybět, aby učila své nástupce (kteří ovšem budou z podstatné části také chybět). To vede k narušení kontinuity vzdělávání, kdy starší lékař učí mladšího. Přitom národ těmto odcházejícím lékařům po atestaci nemůže z morálního hlediska nic vytknout - několik let si zde odpracovali, pak odcházejí. Jenže v reálu je to ještě horší tragédie než odchod lékaře po promoci.
 
Myslím, že z výše uvedeného vyplývá, že školné pro studenty medicíny (a ostatní VŠ) nemá smysl. Ano, může být zavedeno, jistě by mnoho lidí zahřálo u srdíčka, ale nic nevyřeší. Řešením je pouze zatraktivnění povolání nemocničního lékaře, což bude možné jedině kombinací zjednodušeného vzdělávání, omezením administrativy a skutečně výrazným zvýšením platů. Znovu ovšem upozorňuji, že zde platí určitá setrvačnost. I sebelepší řešení se projeví nejdříve za několik let a do té doby se bude situace dále zhoršovat. Pro běžné občany se tak neustále zvyšuje pravděpodobnost nedostupné kvalitní zdravotní péče.
 
 
Primární problém je totiž tento: V naší moderní demokratické a svobodné společnosti odmítá řada mediků a lékařů v našem systému státního zdravotnictví z mnoha důvodů pracovat a stát nemá možnost, jak by je k tomu silou donutil. Co nejde bičem, bude muset jít cukrem. A čím déle se nebude nic dělat, tím více cukru se nakonec spotřebuje.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů