Lysozym je antibakteriální hydrolytický enzym, které je schopen narušit povrch bakteriálních buněk. Enzym se zaměřuje na peptidoglykany v bakteriální stěně a jejím poškozením může způsobit smrt bakteriální buňky. Citlivé vůči lysozymu jsou zejména grampozitivní bakterie. Lysozym můžeme najít v některých tělních tekutinách, jako jsou například slzysliny a mateřské mléko.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů