Leptospiróza je infekční onemocnění, kterým se člověk obvykle nakazí od zvířat. Onemocnění je relativně časté a vyskytuje se prakticky celosvětově. Většina případů probíhá poměrně mírně, jsou však popisovány i závažné průběhy leptospirózy.

 

Příčiny

Příčinou infekce jsou bakterie známé jako leptospiry, které patří do skupiny spirochet. K nákaze nejčastěji dochází blízkým kontaktem s nakaženými zvířaty*, leptospiry se vyskytují v jejich moči a stolici. Typickým přenašečem jsou drobní hlodavci (myši, krysy, rejsci, apod.), kteří mohou svými exkrementy kontaminovat i špatně uskladněné potraviny. Nemoc mohou nicméně přenášet i domácí zvířata jako například psi. Zvýšené riziko mají lidé pracující se zvířaty (veterináři, pracovníci jatek, řezníci) a lidé s vyšším rizikem kontaktu se zvířecími exkrementy (pracovníci kanalizací).

* Nemoci přenosné ze zvířete na člověka odborně označujeme jako antropozoonózy.

 

Projevy

Typicky probíhá onemocnění ve dvou fázích vzplanutí projevů oddělenými obdobím zdánlivého klidu. První příznaky vznikají asi týden po nákaze a trvají sedm dnů. Tyto projevy zahrnují horečku, únavu, bolesti hlavy, bolesti svalů a bolesti kloubů. Po skončení této epizody je několik dnů klid a pak se horečka vrací v druhé fázi onemocnění.

 

Některé případy druhé fáze infekce probíhají velmi těžce. V takovém případě označujeme leptospirózu jako tzv. Weilovu nemoc [vajlovu]. Dochází k poškození jaterní tkáně se zvýšením jaterních testů a žloutenkou a k poškození ledvin, které může vyústit v akutní selhání ledvin. Leptospiry mohou proniknout i do mozkomíšního moku a způsobit meningitidu nebo zánět mozku (ztuhnutí šíje, bolesti hlavy, zmatenost, zvracení).

 

Diagnostika

Diagnózu není lehké stanovit, protože se na leptospirózu většinou nemyslí. Přítomnost bakterií lze určit sérologicky ze vzorku krve, kde nalezneme protilátky proti boreliím. V případě postižení centrálního nervového systému najdeme změny v mozkomíšním moku získaném při lumbální punkci. Kultivace leptospir v mikrobiologické laboratoři ze vzorku tělesných tekutin je možná, ale trvá poněkud déle.

 

Léčba

Základem léčby jsou antibiotika, leptospiry jsou naštěstí citlivé i na řadu běžně podávaných antibiotik. Další podpůrná léčba a její rozsah záleží na tíži choroby u konkrétního jedince.


Zdroje
https://www.cdc.gov
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů