Laryngospasmus (laryngospazmus) je potenciálně nebezpečný stav, který může způsobit náhlé udušení. Název vychází ze slova larynx (hrtan) a spasmus (svalový stah), jde totiž o silný a náhlý stah svaloviny hrtanu včetně svaloviny hlasivek.

 

Příčiny: Laryngospasmus je naštěstí vzácný. Někdy vzniká z nejasných příčin, nebo může být součástí alergických reakcí. Laryngospasmem mohou dýchací cesty zareagovat i na přítomnost cizích těles v dýchacích cestách (vdechnutí pevného tělesa, tonutí ve vodě). U některých lidí se vznik laryngospasmu v nočních hodinách dává do souvislosti s refluxní nemocí, kdy je hrtan podrážděn žaludečním obsahem, který jícnem natekl do hrtanu a dále do dýchacích cest. Z léků byl laryngospasmus pozorován po podání některých léků používaných k celkové anestézii (uspání) před operacemi.

 

Projevy: Krátkodobý laryngospasmus se projeví jako náhlé sevření v oblasti krku s nemožností nádechu a řeči. Stav se většinou rychle upraví do normálu, ale je vnímaný silně nepříjemně. Neustupující laryngospasmus (vzniklý např. při vdechnutí cizího tělesa) brání dýchání, a proto může vést k poměrně rychle vzniklému bezvědomí a udušení.

 

Léčba: V drtivé většině případů laryngospasmus sám ustoupí. Noční epizody laryngospasmu, jak bylo zmíněno dříve, mohou souviset s refluxní nemocí, a vymizí po jejím zaléčení. Došlo-li k laryngospasmu v souvislosti s celkovou anestézií, podává se vysokoprocentní kyslík a silné léky uvolňující svalovinu s následnou intubací.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů