Korsakovův syndrom je neuropsychiatrická klinická jednotka spojená s těžkou poruchou paměti, která souvisí zejména s alkoholismem - je typická pro chronické alkoholiky v pokročilých stádiích jejich závislosti. Jiný název pro tento stav je také Korsakovova psychóza.

 

Příčiny: Porucha mozkové činnosti je způsobena komplexním postižením mozku u alkoholika. Působící faktor je jednak přímý toxický účinek alkoholu na mozkovou tkáň, k tomu se musí přičíst nedostatek vitaminů (např. vitaminu B1) a živin při podvýživě. Jsou-li výrazněji poškozená játra (tj. těžší formy cirhózy), je mozek poškozován zplodinami metabolismu, které se v těle při nedostatečné detoxikační funkci jater hromadí.

 

Projevy: Korsakovův syndrom můžeme považovat za specifický typ alkoholové demence. Projevuje se narušením mozkových funkcí, demencí a poruchou paměti. Postižený není schopen vstřebat nové informace a narušena je i jeho schopnost pamatovat si informace staré. Obvyklá je zmatenost v čase (pacient neurčí den, roční období ani rok), prostoru (pacient neví, kde je) a někdy i v osobě (pacient neurčí totožnost svojí nebo blízkých osob). Porucha paměti je částečně zastřena konfabulací, tj. alkoholik si chybějící informace domýšlí. Porucha paměti proto nemusí být na první pohled tak zřejmá. Náhled na poruchu vědomí je u pacienta minimální, o alkoholismu ani nemluvě. Korsakovův syndrom se často kombinuje s příznaky Wernickeho encefalopatie.

 

Diagnostika: Anamnéza chronického alkoholismu a neurologické, či psychiatrické vyšetření obvykle diagnózu spolehlivě určí. Vhodné je však provést i CT vyšetření mozku, aby se vyloučily jiné příčiny demence (úrazy, krvácení do mozkumozkové mrtvice apod.).

 

Prevence: Prevence je v zásadě snadná - nepít alkohol přes míru. Pro mnoho našich spoluobčanů je to nicméně naprosto nereálný požadavek.

 

Léčba: Léčba je obtížná. Je nutné vysadit alkohol, léčit poškozená játra, dodávat postiženému vitaminy a různé psychiatrické léky ke zlepšení jeho mentálních schopností. I přes veškerou péči se stav mnohdy neupraví, nebo se upravuje velice pomalu. Dlouhodobá hospitalizace takto nemocného člověka v lůžkovém zařízení (často psychiatrická léčebna) může být jedinou možností.


Zdroje
https://medlineplus.gov
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů