Alkoholizmus neboli dlouhodobé a nadměrné užívání alkoholických nápojů je extrémně rozšířený problém. Alkoholik (či alkoholička) na rozdíl od kuřáků ničí pouze svoje zdraví, na druhé straně má účinek alkoholu vliv i na jejich rodinný a sociální život a tak negativně ovlivňuje i jejich blízké.

Nebudu zde rozebírat klasicky zmiňovaná stádia opilosti, charakteristické typy alkoholiků a stádia alkoholizmu, to přenechám psychiatrům. Zaměřím se na typické choroby a zdravotní komplikace, které s nadužíváním alkoholu souvisí, a které spíše zajímají interní lékaře.

 

Nemoci a komplikace spojené s alkoholizmem:

1. Alkoholické onemocnění jater – Alkohol je pro náš organizmus toxická sloučenina, která se v játrech odbourává a zneškodňuje. Jaterní buňky jsou alkoholem poškozovány, odumírají a zároveň jsou nahrazovány novými. Alkohol může způsobit ztučnění jater a-nebo jaterní zánět. Sem patří jak akutní alkoholový zánět jater různé závažnosti, tak samozřejmě i chronický alkoholový zánět jater související s dobře známou cirhózou se všemi jejími komplikacemi. Játra jsou chemickou továrnou těla a narušení jejich funkcí má dalekosáhlé důsledky. Zhoršení průtoku krve cirhotickými játry způsobí vznik přetlaku v portálním řečišti, to může způsobit vytvoření vody v břiše a vznik jícnových varixů. V těle roste koncentrace dusíkatých zplodin, které nejsou v játrech odbourávány, a ty poškozují mozek s rizikem rozvoje jaterní encefalopatie. Zhoršení stavu bývá obvykle spjato se vznikem žloutenky, která souvisí s narušením zpracovávání žlutavého barviva bilirubinu v nemocné jaterní tkáni.

 

2. Onemocnění slinivky břišní – Alkoholový exces (i u nepravidelně pijícího člověka) může vyvolat akutní zánět slinivky břišní, který může skončit i smrtí. U dlouholetého pijáka může docházet k postupnému poškozování buněk slinivky, které odumírají a jsou nahrazovány vazivem. Tento proces označujeme jako chronický zánět slinivky, je spojen s bolestmi břicha, poruchami vstřebávání živin ve střevě (kvůli vyhasínání tvorby trávicích enzymů) a v pokročilých fázích s cukrovkou charakteru cukrovky 1. typu (ve slinivce se přestane vytvářet inzulin).

 

3. Onemocnění mozku – Dlouhodobý účinek alkoholu na mozek je negativní a způsobuje projevy demence. Neurony jsou poškozovány a odumírají. Postupně se rozvine tzv. alkoholová demence se změnami osobnosti, známkami organického psychosyndromu a poruchami paměti, která může mít podobu Korsakovova syndromu. Korsakovův syndrom se navíc často kombinuje s projevy Wernickeho encefalopatie. Stav se může zhoršit, dojde-li v pokročilé fázi nemoci jater k rozvoji jaterní encefalopatie. Poškozené neurony mohou u alkoholika způsobovat častější epileptické záchvaty. Akutní alkoholové excesy vedou ke vzniku častých alkoholových okének.

 

4. Polyneuropatie – Nejen neurony v mozku jsou alkoholem postiženy. Dochází i k narušení nervových vláken v těle, nejvíce je to vidět na dlouhých nervech, které inervují dolní a horní končetiny. Vzniká onemocnění označované jako alkoholová polyneuropatie, typickými projevy jsou brnění končetin, někdy pocity chladu dolních končetin a sexuální dysfunkce.

 

5. Onemocnění srdce – Pravidelní a nadměrní pijáci alkoholu mají zvýšené riziko onemocnění srdce. Alkohol je jedním z typických faktorů, které vyvolávají vznik srdečního onemocnění známého jako dilatační kardiomyopatie. Důsledkem bývá zhoršená pumpovací schopnost srdce a srdeční selhávání.

 

6. Žaludeční vředy – Zhoršený průtok krve žaludeční stěnou při nemocech jater se sčítá s přímým vlivem alkoholu na žaludeční stěnu (alkohol způsobuje záněty žaludku), nevhodným stravováním a častým současným kouřením. Výsledkem je častější vznik žaludečních vředů, které jsou pro alkoholiky opravdu typické.

 

7. Rakovina – Alkohol ve vyšším množství zcela nepochybně zvyšuje riziko vzniku nádorových chorob. Pro alkoholiky pijící tvrdý alkohol je zcela typická rakovina jícnurakovina dutiny ústní včetně rakoviny jazyka a rakovina hrtanu. Poškození jater a slinivky vede k častějšímu výskytu rakoviny jater a rakoviny slinivky břišní. Ve všech případech se jedná o velmi závažné formy rakoviny.

 

8. Fetální alkoholový syndrom – Tento syndrom postihuje novorozené děti alkoholiček, které pijí alkohol i v těhotenství. Kromě poškození nervového systému a výsledné mentální retardace různého stupně vykazuje dítě poruchy růstu, obličejové deformace a mívá sklon k epileptickým záchvatům.

 

9. Delirium tremens – Tato porucha vědomí spojená se zmateností a halucinacemi je běžná u chronických alkoholiků poté, co je jim odepřen alkohol. Jedná se vlastně o abstinenční syndrom v reakci na náhlý nedostatek etanolu v organizmu. Více si přečtěte v příslušném textu.

 

10. Patická opilost – Patická opilost je zvláštní jednotka, kterou lze označit za mrákotný stav s následnou poruchou paměti, který může vzniknout i po malé dávce alkoholu, a to nikoliv pouze u alkoholiků. Je velmi vzácná a jedinec s patickou opilostí je hodnocen jako nepříčetný a nezodpovědný za své činy (na rozdíl od klasické opilosti).

 

11. Kocovina – Nejedná se pochopitelně jen o komplikaci pravidelného pití alkoholu, ačkoliv pravidelný nadměrný piják zažije kocovin více než jen občasný konzument, který většinou nepije přes míru. Článek je pojat z hlediska interního lékaře a jistě jej doporučuji abyste zjistili, proč je vám vlastně po tom alkoholu vždycky tak špatně.

 

12. Podvýživa - Tento problém se týká zejména těžkých alkoholiků-bezdomovců, kteří nemají dostatek finančních prostředků na pořízení jídla a energetické potřeby organizmu hradí alkoholem.


Zdroje
https://www.alcohol.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů