Vzhledem k tomu, že se tento text týká problematiky alergií, doporučuji ho přečíst spolu s  úvodním textem o alergii, kde jsou mj. definovány pojmy typu alergie, atopie, alergen a alergická reakce. Kopřivka neboli urtikaria je nepříjemné kožní onemocnění, kterým někdy v životě trpěl skoro každý člověk. Někteří lidé včetně mně mívají nicméně kopřivku opakovaně. Proč kopřivka vzniká?

 

Příčiny: Příčinou vzniku kopřivky je místní alergická reakce na nějaký alergen, která je omezená na kůži a podkoží. Alergická reakce vede k vylití poměrně agresivního histaminu z buněk do okolí a to způsobí podráždění kůže. Základním problémem je vznik zánětu a zvýšení propustnosti cév pro krevní plazmu. Alergenů, které mohou kopřivku způsobit, je mnoho. Mohou to být nejrůznější potraviny (v tom případě jde o potravinovou alergii), léky, ale u mnoha lidí je to i změna okolní teploty. Já osobně kopřivku dostanu, když ze zimy přejdu do teplého prostředí.

Pozn.: Některé formy kopřivky nejsou způsobené alergickou reakcí, ale o těch tu mluvit nebudu. Nechci problém zbytečně zesložiťovat.

 

Projevy: Tekutina z krve se přes propustné cévní stěny dostane do podkoží a vzniknou malé otoky, vypadají jako zarudlé pupeny. Histamin navíc způsobuje svědění, takže pupeny nepříjemně svědí. V podstatě si představte, že je to jako když vás poštípá větší množství kopřiv – odtud také název nemoci. Výhodou je, že kopřivka má většinou tendenci rychle vymizet. Další projevy by se u čisté kopřivky neměly vyskytovat. Je nutné poznamenat, že kopřivka může být i součástí závažného alergického stavu – anafylaktického šoku. Ten se projevuje zejména velkými otoky a dušností. V takovém případě je nutné zavolat rychlou záchrannou službu, protože jde o život.

 

Diagnostika: Významná je informace o svědivém zarudnutí kůže. Vhodné je zkusit nalézt vyvolávající faktor, tedy spouštějící alergen. Lze také vyšetřit krve a zjistit hladiny protilátky IgE. Součástí vyšetření by měla být i otázka, zda má dotyčný jiné alergické projevy. Další vyšetření nebývají obvykle nutná, u těžkých a dlouhodobě trvajících forem kopřivky (i takové existují) lze samozřejmě vyšetřovat dále.

 

Prevence: Nejlepší prevencí je najít vyvolávající faktor a vyhýbat se mu.

 

Léčba: Kopřivku není většinou nutné nijak léčit, většinou sama poměrně brzy odezní. Při těžších projevech a výrazném svědění lze použít léky ze skupiny antihistaminik (např. Zodac, Alerid, Zyrtec, Xados apod.), které alergické projevy a svědění kůže úspěšně tlumí. Škrábání svědivých míst je velmi nerozumné, protože se narušuje kožní kryt a může snadněji dojít k následné bakteriální infekci poškrábaných míst.

U těžkých kožních projevů vzniklých v nevhodnou chvíli teoreticky lze krátkodobě použít kortikoidy, které účinkují rychle a účinně. Vzhledem k četným nežádoucím účinkům by je člověk měl brát pouze z rozhodnutí lékaře.

Je-li kopřivka součástí anafylaktického šoku, je nutná co nejrychlejší odborná pomoc. V takovém případě jsou kortikoidy do žíly velmi účinným lékem, ale v nouzovém stavu lze použít i tabletová antihistaminika. Více najdete v textu o anafylaktickém šoku.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů