Pojem konjugace má v medicínské terminologii více významů. V našem těle chápeme konjugaci jako proces, při kterém se v játrech přeměňují některé ve vodě špatně rozpustné zplodiny na ve vodě dobře rozpustné sloučeniny. Důsledkem je pak jejich snadné vyloučení žlučí do střeva. Typickým příkladem je konjugace za účasti enzymu glukuronyltransferázy, která se týká např. bilirubinu. Při ní jsou na cílové sloučeniny navázány molekuly kyseliny glukuronové.

Mikrobiologové znají termín konjugace jako proces, při kterém se k sobě dvě bakterie přiblíží a vymění si část genetické informace. Česky tento proces označujeme jako „spájení“.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů