Jacksonův syndrom je neurologický stav, který patří do skupiny tzv. alternujících hemiplegií. Odborný název pro tento syndrom je hemiplegia alternans inferior (dolní alternující hemiplegie).

Příčiny: Jacksonův syndrom vzniká v důsledku poškození mozku v oblasti prodloužené míchy, kdy jsou poškozena i jádra XII. hlavového nervu (nervus hypoglossus). Nejčastější příčinou tohoto stavu je ischemická mozková příhoda.


Projevy: U Jacksonova syndromu vzniká stejnostranná porucha hybnosti poloviny jazyka, která může být doprovázena opakovanými svalovými záškuby a postupnou atrofií jazyka. Tento stav je doprovázen ochrnutím svalstva a poruchou citlivosti na protilehlé polovině těla.


Diagnostika: Podezření na diagnózu Jacksonova syndromu je možné získat při fyzikálním neurologickém vyšetření. Následuje vyšetření některou ze zobrazovacích metod (CT vyšetření, magnetická rezonance), které má za úkol zobrazit oblast mozkového kmene (včetně prodloužené míchy), určit příčinu a případně i rozsah poškození.


Terapie: Léčba Jacksonova syndromu vzniklého na základě dokonané mozkové příhody je obtížná a obvykle spočívá v dlouhodobé rehabilitaci ke snížení intenzity trvalých následků.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů