Hypoglykémie je nízká hladina krevního cukru (glukózy). Je to relativně častý příznak u léčených diabetiků, ale může se vyskytnout i v jiných případech. Jedná se o koncentraci krevního cukru nižší než 3.6 milimolů na litr, ale je nutno dodat, že rozdílní autoři udávají tuto hladinu různě.

 

Příčiny:

1. Léčba cukrovky – Nejčastější příčinou skutečně vážné hypoglykémie je léčba pacientů s cukrovkou. Jak inzulin, tak některé tabletky mají schopnost snížit diabetikovi hladinu cukru až moc.

 

2. Fyzické vyčerpání a nedostatek energie – Hypoglykémie se může objevit i u jinak zdravých lidí při příliš velké fyzické aktivitě a nedostatečném příjmu cukru. Hypoglykémie není tak silná jako při léčbě cukrovky a obvykle nevede ke ztrátě vědomí, příjemná však není.

 

3. Kocovina – Mírnější forma hypoglykémie bývá přítomna při střízlivění. Játra odbourávají alkohol a neuvolňují cukr do krve.

 

4. Inzulinom –Tento nádor se nejčastěji nachází ve slinivce břišní a vychází z buněk slinivky tvořících inzulin. Někdy je nezhoubný a někdy zhoubný, nejviditelnější potíže však svému nositeli působí nárazovým uvolňováním velkého množství inzulinu, což má za následek záchvaty těžkých hypoglykémií.

 

5. Vzácné poruchy metabolizmu glukózy - Existují velmi vzácná vrozená onemocnění, která mohou vážně narušit metabolizmus glukózy a tím způsobit hypoglykémie. Medikům jistě známou je např. von Gierkeho nemoc.

 

Projevy: Tíže projevů je individuální. Každý člověk snáší hypoglykémii jinak, a proto nelze určit hladinu cukru, při níž konkrétní člověk pocítí příznaky. Obvykle platí, že je-li člověk na hypoglykémie zvyklý, roste jeho odolnost vůči nim a nemusí si je uvědomit.

Slabá hypoglykémie se tedy nemusí projevit nijak, nebo únavou a nevýkonností. Těžší se zprvu projeví aktivizací organismu – člověk začne být neklidný, dostane prudký hlad, objevuje se bušení srdce, zrychluje se dech, člověk se nadměrně potí, třesou se mu ruce. Tento stav postupně přechází k jistému narušení vědomí, může se vyskytovat euforie, pocit opilosti, motání hlavy, někdy zmatenost, agresivita a krátkodobé poruchy paměti. Nejzávažnějším příznakem je bezvědomí a nakonec i smrt. Většina příznaků je, jak jste si jistě povšimli, spojena s nedostatkem cukru pro mozek. Mozek totiž cukr nezbytně potřebuje a nejrychleji je postižen jeho nedostatkem.

Pozn. pro mediky: Při hypoglykémii je kůže člověka zpocená, při hyperglykémii je kůže naopak suchá. Zapamatujete si to tak, že při hyperglykémii je člověk dehydratovaný a vysušený (Vysoká hladina cukru způsobí ztráty cukru do moči a ten s sebou táhne vodu.).

 

Diagnostika: Při poruchách vědomí – zejména u pacienta s léčenou cukrovkou – měří pracovníci RZP pravidelně hladinu krevního cukru pomocí glukometru. Glukometr je malý přenosný přístroj, který dokáže určit hodnotu krevního cukru z malé kapky krve.

 

Prevence: Hlavní prevencí je správné a opatrné léčení cukrovky. Diabetik by měl dodržovat jistá pravidla. Například by si měl dát pozor s aplikací pro něj běžných dávek inzulinu, pokud má vyšší fyzickou aktivitu. Při fyzické aktivitě se zjednodušeně řečeno účinek inzulinu zvyšuje. Stejně tak může být pro léčeného diabetika osudná opilost. Koncentrace cukru klesá vlivem jeho léků i kvůli odbourávání alkoholu játry. Porucha vědomí při hypoglykémii může být navíc zaměněna s opilostí a nezaléčena.

 

Léčba: Je-li člověk při vědomí, musí urychleně sníst nebo vypít něco s cukrem. Pomůže jakákoliv oslazená tekutina. významný objem cukru je i v pečivu, a proto lze doporučit i housku. Zdánlivě ideální čokoláda příliš účinná není – velký obsah tuku brání vstřebání cukrů.

Odbornější pomoc představuje nitrožilní aplikace glukózy. Většinou se nárazově podává injekce s velkým množstvím cukru, pak lze použít i infuze glukózy o nižší koncentraci. Efekt je velice rychlý, hovoří se o tzv. „oživnutí na jehle“.

Lidé s hypoglykémií po užití inzulinu si mohou jako první pomoc aplikovat roztok obsahující syntetický hormon glukagon (např. preparát GlucaGen).

 

Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.medicalnewstoday.com
https://www.niddk.nih.gov

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů