Hematopoeza (hemopoeza) je proces vzniku a vývoje krevních elementů (erytrocyty, leukocyty, trombocyty) a do češtiny ji překládáme výrazem „krvetvorba“. Jedná se o složitější proces, při kterém výsledné zralé elementy vznikají postupnou diferenciací přes řadu vývojových stupňů z kmenových krvetvorných buněk. Základním krvetvorným orgánem dospělého člověka je kostní dřeň, v případě nutnosti však může k hematopoeze docházet i v jiných orgánech (slezina, játra, thymus apod.).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů