Hemangiom je označení pro nezhoubný nádor vycházející z krevních cév. Jde o časté a většinou prakticky neškodné onemocnění, kterým může trpět každý z nás a ani o tom nemusí vědět. Hemangiomy se mohou vyskytovat nejen na kůži a v podkoží, ale i ve vnitřních orgánech, kde jsou prakticky nezjistitelné. Z velké části jsou hemangiomy vrozené, někdy se mohou objevovat až během života jedince.

 

Příčiny: Příčina vzniku hemangiomů není zcela známa. Určitě souvisí s genetikou a jistou roli v četnosti jejich vzniku hraje i věk. Zejména podkožní a kožní formy hemangiomů totiž vznikají v dětském věku, rada z nich je přítomna už při narození dítěte. Hemangiom prostě patří mezi nejčastější nádorová onemocnění dětského věku. Pozitivní je, že velká většina těchto vrozených hemangiomů ještě v dětském období samovolně vymizí. Podobně tomu bude i u hemangiomů ve vnitřních orgánech. Zvláště u hemangiomů v játrech se uvažuje i o hormonálních vlivech, například o jejich častějším vzniku u žen dlouhodobě užívajících hormonální antikoncepci.

 

Projevy: Nejviditelnější jsou samozřejmě podkožní a kožní hemangiomy. Povrchový kožní hemangiom dětského věku, který se obvykle nachází v oblasti hlavy a krku, se nazývá „naevus flammeus“ neboli „oheň“. Vzhled hemangiomů odpovídá tomu, že se jedná o klubíčka rozšířených cév, kterými protéká krev. Povrchové hemangiomy mají proto podobu větších či menších červených hrbolků, podkožní hemangiomy jsou spíše nafialovělé. Fialová barva je dána prosvítáním krve přes kožní kryt.

Hemangiomy hlouběji uložené, například hemangiomy v některých orgánech (typicky játra a někdy mozek), se nemusí projevit nijak, nedojde-li ke komplikacím. Komplikací hemangiomu je krvácení, pokud dojde k jeho poranění, a případně útlak okolních tkání při jeho růstu. Hemangiomy na očním víčku mohou blokovat zorné pole, hemangiomy vyrůstající ze sliznice dýchacích cest mohou narušovat dýchání a hemangiomy rostoucí ve zvukovodu ucha mohou způsobit poruchu vnímaní zvuku.

 

Diagnostika: Kožní a podkožní hemangiomy se diagnostikují zrakem a obvykle je bezpečně rozezná dětský nebo kožní lékař. Hemangiomy orgánové jsou obvykle nalezeny náhodně při použití zobrazovacích metod, jako je ultrazvuk a CT vyšetření. Hemangiomy hluboko uložené mohou být odhaleny scintigrafickým vyšetřením, které potvrdí zvýšený průtok krve nádorovými cévami.

 

Prevence: Prevence vzniku hemangiomů není možná, protože v současné době stále neznáme příčinu vzniku. Prevence komplikací možná je – je nutno bránit poranění místa hemangiomu, protože to je doprovázeno někdy i dost rozsáhlým a špatně stavitelným krvácením.

 

Léčba: Léčebný postup je individuální. Kožní a podkožní hemangiomy se léčí jen někdy, protože většinou samy vymizí. Velké hemangiomy, které jakkoliv omezují život dítěte, se pak lékaři snaží léčit. Používá se krátkodobější léčba kortikoidy, které způsobují zmenšování hemangiomu, a s úspěchem se používá i terapie laserem. Laser umí narušit cévy hemangiomu aniž by poškodil kůži. Chirurgické odstranění větších hemangiomů nebývá obvykle upřednostňováno, protože po něm zůstávají trvalé jizvy.

 

Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů