Guanosin je organická sloučenina, která je chemicky tvořena nukleovou bazí známou jako guanin, která je navázána na cukr ribózu. Guanosin je součástí molekuly RNA. Od guanosinu je odvozena sloučenina guanosintrifosfát, která má význam pro energetický metabolizmus.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů