Guanosintrifosfát (GTP) je energeticky bohatá sloučenina, která je do určité míry podobná známějšímu ATP. Vzniká více mechanizmy, například je jedním z produktů citrátového cyklu. Energie GTP může být využita k zajištění některých metabolických reakcí, a kromě toho může být GTP enzymem guanylátcykláza přeměněn na cGMP, který má funkci v buněčné signalizaci.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů