Eozinofilní ezofagitida je onemocnění, které bychom mohli do češtiny přeložit jako eozinofilní zánět jícnu, přičemž eozinofily jsou podtypem našich bílých krvinek. Eozinofily mají úzký vztah k alergickým reakcím a parazitárním infekcím.

 

Příčiny: Příčina vzniku eozinofilní ezofagitidy není zcela jasně prozkoumána. Dochází ke vzniku zánětu sliznice jícnu, která je přeplněna eozinofily. Možná k tomu dochází na podkladě potravinové alergie, ale přesný princip chorobných změn je stále ve stádiu zkoumání. Bylo však zjištěno, že podstatná část jedinců s eozinofilní ezofagitidou má nějaké formy alergií včetně astmatu.

 

Projevy: Nemoc se projevuje poruchami polykání soust a pocitem jejich váznutí v krku. Někdy se může objevit i pocit pálení žáhy. Poměrně zajímavé je, že se tyto obtíže objevují spíše u dětí a mladších lidí. U starších jedinců musíme při polykacích obtížích vždy myslet na rakovinu jícnu, která je u mladých jedinců přeci jen málo pravděpodobná.

 

Diagnostika: Při poruše polykání obvykle provedeme radiologické vyšetření pasáže jícnem – člověk spolkne tekutou kontrastní látku a dělají se mu rentgenové snímky, na kterých vidíme průchod látky trávicím traktem. V tomto případě lékař na snímcích uvidí zvláštní prstenčitá rozšíření a zúžení jícnu. Druhou možností je provedení gastroskopie, při které lékař uvidí vnitřek jícnu „na vlastní oči“ na obrazovce. Typickým nálezem jsou opět kruhovité prstenčité řasy, které dávají jícnu vzhled podobný průdušnici. Definitivní diagnózu lze však udělat až na základě vzorků, které lékař gastroskopem ze sliznice jícnu odebere a odešle na histologické vyšetření. Pod mikroskopem bude ve sliznici nalezeno velké množství eozinofilů.

 

Léčba: Léčba je poměrně svízelná, což je dáno nepříliš dobrými znalostmi o chorobě. Doporučuje se alergologické vyšetření a snaha vyhýbat se případným alergenům v potravě. Z léků se používají blokátory protonové pumpy a kortikoidy, u velmi těžkých případů spojených s výrazným zúžením jícnu, se dá jícen roztahovat pomocí speciálního balónku během gastroskopie (tzv. dilatace jícnu).


Zdroje
https://medlineplus.gov
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů