Diabetická ketoacidóza je nebezpečný stav, který nastává typicky u diabetiků 1. typu, kteří nejsou léčeni, nebo jsou léčeni nedostatečně. Bez lékařské pomoci může ketoacidóza skončit smrtí.

 

Příčiny: Diabetik 1. typu je člověk, u nějž se přestává tvořit inzulin ve slinivce břišní (detaily najdete v příslušném textu) a musí se mu pravidelně dodávat inzulin, v dnešní době obvykle ve formě inzulinových per nebo inzulinové pumpy. Nedostává-li organizmus inzulinu dostatek, nebo není-li léčen vůbec, což připadá v úvahu u dosud nerozpoznaných případů cukrovky 1. typu a u nespolupracujících pacientů, je zde riziko vzniku diabetické ketoacidózy.

Podstatou ketoacidózy je tedy nedostatek inzulinu v organizmu. Ten vede ke zvýšenému uvolňování glukózy z jater do krve a také k uvolňování volných mastných kyselin z tukové tkáně. Bez inzulinu nemůže většina tkání našeho těla zpracovávat glukózu na energii a tak se uchylují k jiným způsobům získání energie – dochází k přeměně již výše zmíněných mastných kyselin na tzv. ketolátky, z nichž se energie získá. Problém je v tom, že tyto ketolátky jsou kyselé a způsobují pokles pH organizmu, tzv. acidózu (laicky řečeno překyselení). Právě toto překyselení a minerálový rozvrat pak vedou k ohrožení života.

 

Projevy: Projevy se rozvíjejí postupně a bývají nespecifické – únava, slabost, nechutenství, někdy se objevuje zvracení a bolesti břicha. Zvýšené množství cukru v krvi je spojeno s jeho vylučováním do moči, cukr s sebou strhává vodu a další ionty. Pacient hodně močí, dehydratuje se a následkem toho má velkou žízeň. Pokles pH v organizmu (tzv. acidóza) může opět vyvolávat příznaky jako jsou slabost, zvracení a bolesti hlavy, v horším případě dojde k poruše vědomí a bez dostatečné léčby vzniká bezvědomí a smrt. Poměrně typickým příznakem je reflexní Kussmaulovo dýchání, což je hluboké usilovné dýchání, při kterém se organizmus snaží vydýchat co největší množství oxidu uhličitého ve snaze snížit kyselost.

 

Diagnostika: Kromě různě závažných klinických projevů najdeme cukr v moči a ketolátky v moči při jejím vyšetření, v krevních náběrech bude výrazně zvýšená hladina glukózy, najdeme známky dehydratace a minerálový rozvrat (výchylky v iontech jako je sodík, draslík a chlor). V krvi bude snížené pH, najdeme známky tzv. metabolické acidózy (překyselení organizmu způsobené poruchami metabolizmu).

 

Terapie: Záleží na závažnosti stavu, je nutné zajistit dýchání a krevní oběh, pacienta dostatečně hydratovat infuzemi a opatrně podávat inzulin s monitorací postupného poklesu hladiny cukru v krvi. Pokles cukru nesmí být příliš rychlý, mohlo by dojít k otoku mozku. V případě velmi těžké acidózy se někdy nitrožilně podává sloučenina zvyšující pH (bikarbonát sodný), její užití by však mělo být vyhrazeno pro skutečně vážné případy. U méně závažných stavů si organizmus dokáže po vyřešení příčiny obtíží (tj. nedostatku inzulinu) srovnat pH bez dalších agresivních zásahů zvenčí.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů