Děložní polypy jsou relativně častým problémem, který spadá do gynekologické problematiky. Polyp je útvar prominující ze sliznice do dutiny dutého orgánu, v tomto případě se jedná o sliznici dělohy.

 

Příčiny: Příčiny vzniku polypu dělohy jsou různé. Někdy příčinu vůbec nezjistíme, jindy může jít o chronické záněty nebo nadměrné množení buněk sliznice, kdy vzniká nádorový polyp. Tyto nádorové polypy jsou spíše nezhoubné, postupem času u nich však často dochází ke zhoubné přeměně a vzniku rakoviny dělohy.

 

Projevy: Děložní polyp může být zcela náhodným nálezem, který se nemusí projevovat. Jindy se křehká tkáň polypu může projevovat občasným gynekologickým krvácením, poruchami plodnosti, bolesti při pohlavním styku apod. Jakýkoliv z těchto příznaků by měl být ostatně spojen s návštěvou gynekologa.

 

Diagnostika: Nitroděložní polyp může být poměrně dobře zobrazen pomocí ultrazvuku. Při klasickém gynekologickém vyšetření mohou být viditelné zejména polypy děložního hrdla, které se mohou vyklenovat do pochvy. Nejideálnější metodou vyšetření polypu je hysteroskopie, kdy lékař může vidět polyp na vlastní oči a pomocí přístroje může odebrat vzorek na histologické vyšetření.

 

Léčba: Vhodné je mechanické odstranění polypu, zejména jde-li o polypy nádorové. Odstranění se opět děje pomocí endoskopického přístroje. Zákroky jsou relativně malé a mnohdy pouze ambulantní. Obvykle se tyto zákroky provádějí v krátké celkové anestezii (tedy v narkóze).


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů