Centrozom je organela složená ze dvou centriol, která se nachází v buněčné cytoplazmě. Během buněčného dělení (mitóza) se centrozom duplikuje a oba vzniklé centrozomy se přesunou na protilehlou stranu buňky, kde vytvoří póly dělícího vřeténka. Na dělící vřeténko se poté vážou chromozomy v oblasti centromer.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů