Centrozom je buněčná organela, která má podíl na stavbě vnitřní struktury buňky a navíc se účastní buněčného dělení. Centrozom je obvykle lokalizován v centrální části buňky v blízkosti buněčného jádra.

 

Stavba centrozomu

Centrozom je tvořen dvěma centriolami, což jsou duté struktury trubicovitého tvaru složené z velkého množství mikrotubulů (podoba „krátkého brčka“). Centrioly jsou vzájemně postavené v pravém úhlu.

 

Význam centrozomu

  • Centrozom se považuje za centrum systému mikrotubulů, které jsou součástí cytoskeletu. Mikrotubuly tvoří jakousi dynamickou síť, která se stále přestavuje a centrozom je v jejím centru. Proto centrozom označujeme jako „organizační centrum mikrotubulů“ (MTOC).

  • Centrozom má zásadní úlohu při buněčném dělení. Před vlastním dělením se centrozom duplikuje a oba centrozomy pak cestují na protilehlé póly buňky. Mikrotubuly mezi centrozomy vytvoří dělící vřeténko, navážou na sebe zduplikované chromozomy a umožní jejich správné rozdělení do vznikajících dceřiných buněk.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů