CREST syndrom je soubor příznaků, které úzce souvisí s revmatickým onemocněním známým jako sklerodermie. Toto onemocnění pojiva patří mezi autoimunitní nemoci a má více forem. Generalizovaná forma sklerodermie postihuje více orgánových systémů a právě u ní se CREST syndrom často objevuje.

 

Projevy: První písmena odborných výrazů pro jednotlivé příznaky dávají dohromady zkratku CREST.

CCalcinosis (kalcinóza) - Jde o vznik kožních ložisek obsahující depozita vápníku.

RRaynaudův fenomén – Jak si můžete přečíst v příslušném textu, tak jde o nárazové zbělávání okrajových částí těla, typicky prstů na rukou.

EEsofageální dysfunkce (poruchy funkce jícnu) – Objevují se poruchy polykání a pálení žáhy.

SSklerodaktylie – V tkáních prstů ruky se ukládá vazivo, čímž vzniká drápovitá ruka.

TTeleangiektázie – Na povrchu kůže vznikají červená ložiska tvořené rozšířenými cévkami.

 

Diagnostika: Diagnóza se provádí na základě příznaků a krevních odběrů, kdy nás nejvíce zajímají hladiny některých antinukleárních protilátek (typicky tzv. anti-centromerové protilátky).

 

Léčba: Terapie je shodná se sklerodermií, protože CREST syndrom lze chápat jako její specifický podtyp.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů