Syndrom Churg-Straussové je velmi zajímavé onemocnění patřící mezi tzv. vaskulitidy, což jsou záněty krevních cév (obzvláště tepen).

 

Příčiny: Podstatou nemoci je autoimunitní zánět, kdy dochází k napadení tkání lidského těla jeho vlastním imunitním systémem. V tomto případě jsou cílovou tkání stěny krevních cév. Přesná příčina chybného „přeprogramování“ imunitního systému není známá, může se jednat o kombinaci jistých genetických předpokladů a kontaktu imunitního systému s nějakou banální infekcí. Určitý vliv na vznik onemocnění má i atopie, což je vrozený sklon k alergickým reakcím. U většiny pacientů jsou před vznikem samotného syndromu popisovány opakované alergické rýmy, nebo se u nich vyskytuje astma.

 

Projevy: Vaskulitida postihuje v tomto případě malé a střední cévy organizmu, nejvíce jsou postiženy tepny plic a trávicího traktu. Výskyt konkrétních projevů a tíže nemoci jsou značně variabilní a záleží na konkrétním pacientovi. U některých jedinců jsou projevy obtěžující, u jiných mohou přímo ohrožovat na životě. Příznaky většinou zahrnují únavu, zvýšenou teplotu, noční pocení, úbytek na váze, bolesti břicha, krvácení do trávicího traktu s nálezem krve ve stolici, kašel a projevy zhoršeného astmatu.

Těžká vaskulitida může způsobit poškození řady krevních cév v těle včetně jejich uzavírání jizvením a krevními sraženinami. Tento stav může vážně ohrozit řadu orgánů nedostatkem kyslíku a živin, což označujeme termínem ischémie. Velmi závažné je postižení srdce, kdy může zánět postihnout jak srdeční sval (myokarditida), tak věnčité tepny zásobující srdeční sval. Postižení věnčitých tepen může způsobit infarkt myokardu, nebo smrtící srdeční tamponádu při prasknutí tepny a vylití se krve do osrdečníku. Postižení cév zásobujících nervy vede k výskytu polyneuropatií.

 

Diagnostika: Důležité je zjištění obtíží pacienta a potvrzení četných alergických projevů v minulosti. V krvi nemocných najdeme charakteristické změny krevního obrazu s vyšší hladinou eozinofilů (speciální podtyp bílých krvinek související s alergickými reakcemi a parazity). Sérologicky lze z krve potvrdit přítomnost určitých autoprotilátek, což jsou protilátky namířené proti vlastním tkáním.

 

Léčba: Syndrom nelze vyléčit, pacientům jsou k tlumení jeho projevů podávána imunosupresiva (léky tlumící imunitní systém) jako jsou například kortikoidy. Prognóza je do značné míry individuální a záleží na agresivitě onemocnění u daného jedince.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů