Cholangioskopie je endoskopická metoda, která slouží k diagnostice a léčbě onemocnění žlučových cest.

 

Princip: Cholangioskopie velmi úzce souvisí s vyšetřením ERCP, které je velmi zjednodušeně řečeno jejím základem. Pacientovi je v poloze vleže do úst zavedena hadice endoskopického přístroje s boční optikou, která je následně přes jícen a žaludek zavedena do dvanáctníku do oblasti vyústění žlučových cest do střeva (Vaterská papila). Následně se žlučové cesty nasondují a pracovním kanálem endoskopu se do nich zasune velmi tenká hadička, která je v podstatě také plnohodnotným endoskopem, má vlastní kameru a zdroj světla.

 

Příprava: Zákrok může být delší, nebývá bolestivý, ale nemusí být příjemný. Z toho důvodu se pacientům podává analgosedace, tj. léky na „polouspání“. Pacient je sice při vědomí, ale bývá ospalý a samotný zákrok si po jeho provedení mnohdy ani nepamatuje. Cholangioskopii je nutné provádět nalačno a s předstihem je nutné vysadit léky na ředění krve. Vzhledem k určitému riziku průniku infekce do žlučových cest se na řadě pracovišť před vlastním zákrokem podají preventivně antibiotika.

 

Indikace: Cholangioskopii lze využít u nenádorových i nádorových onemocnění žlučových cest. Typickými indikacemi jsou velké žlučové kameny neodstranitelné pomocí ERCP, zúžení žlučových cest nejasné příčiny, podezření na rakovinu žlučových cest a krvácení do žlučových cest. Cholangioskop umožní prohlédnout si vnitřek žlučových cest „na vlastní oči“ a co je ještě lepší, umožní zavedení řady nástrojů. Může tak být použit k rozbití kamenů, odebrání biopsií z podezřelé tkáně k histologickému vyšetření, zavedení stentu o zúženého místa a k zástavě krvácení.

 

Nevýhody: Cholangioskopie není prováděna na každém pracovišti a vyžaduje zkušeného lékaře. Při zákroku může dojít k poranění trávicí trubice a především žlučových cest, zřejmě nejčastější komplikací je krvácení, naštěstí relativně vzácné je protržení žlučovodu. Jak již bylo zmíněno výše, mezi možné komplikace patří i infekce žlučových cest. Vzhledem k faktu, ž se pracuje velmi blízko u vývodu slinivky břišní, může dojít k jejímu podráždění za vzniku akutní pankreatitidy.


Zdroje
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů