Brunsův syndrom je označení pro neurologické onemocnění, které je spojeno s poruchou odtoku mozkomíšního moku. Mozkomíšní mok se vytváří v dutinách, které se nachází uvnitř mozku. Jsou celkem čtyři a označují se jako mozkové komory. Mok těmito vzájemně propojenými komorami protéká a nakonec se malými otvory dostane do prostoru obklopujícího mozek. Z tohoto prostoru se pak mok filtruje do krevních žil, které odvádí krev z hlavy směrem k srdci.


 

Příčiny a projevy: Brunsův syndrom vznikne tehdy, když dojde při pohybu hlavou k takovému zúžení v komorových cestách, které zablokují odtok moku. Příčinou mohou být cysty v místě čtvrté komory mozkové a nádory mozku poblíž této oblasti. Charakteristikou syndromu je, že za normálních okolností mozkomíšní mok zúženými cestami odtéká, ale při určitém pohybu hlavou (obvykle při předklonu hlavy) dojde k úplnému uzávěru a objevení se symptomů. Symptomy zahrnují náhlou bolest hlavy, zvracení, motání hlavy a poruchy rovnováhy.

 

 

Diagnostika: Je nutné neurologické vyšetření s využitím zobrazovacích metod jako je CT vyšetření mozku nebo magnetické rezonance.

 

 

Léčba: Je-li to možné, je nutno odstranit příčinu, tj. strukturu způsobující útlak komorového systému. Neurochirurgický zákrok může být jediným schůdným řešením, ale je nutné si uvědomit, že ne vždy jsou nitrolební procesy operovatelné.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů