Brown-Séquardův [braun-sékárdův] syndrom je označení pro soubor příznaků, které vznikají při určité formě poškození míchy. Jde spíše o učebnicovou záležitost, která se ve své čisté podobě v praxi příliš nevyskytuje, na druhou stranu nám však dává informace o základních míšních funkcích.

Příčiny: Brown-Séquardův syndrom vznikne tehdy, když v určitém místě dojde k poškození míchy tak, že je přerušena její pravá nebo levá polovina v příčném průřezu. Kromě úrazů může jít například o poškození vlivem výhřezu meziobratlové ploténky, růstem míšního nádoru, uzávěrem některé krevní cévy zásobující určitý míšní segment apod.


Projevy: Příznaky Brown-Séquardova syndromu souvisí s narušenou funkcí některých míšních nervů na straně poškození. Pamatujme si, že pod místem poškození poloviny míchy dojde na straně postižení k ochrnutí svalů a k vymizení kožní citlivosti na dotyk. Na opačné straně těla je hybnost a čití dotyku zachována, ale dochází na ní k vymizení čití tepla a vnímání bolesti. Tento zdánlivě nelogický rozdíl je dán tím, že některá nervová vlákna se v míše kříží a jiná nikoliv. Ve skutečnosti je to ještě lehce komplikovanější, ale to již přesahuje potřeby tohoto článku.


Diagnostika: K diagnóze Brown-Séquardova syndromu je nutné neurologické vyšetření, které umožní zhodnotit výpadky hybnosti a citlivosti pod místem poškození míchy. Ke zjištění samotné příčiny mohou být nutná další vyšetření, jako je například CT vyšetření nebo magnetická rezonance postiženého úseku páteře a míšního kanálu.


Terapie: Brown-Séquardův syndrom můžeme považovat za příznak (soubor příznaků) a nikoliv za vlastní onemocnění, proto i jeho léčba spočívá v terapii vyvolávající příčiny. Nutno dodat, že u poškození míchy se v mnoha případech žádného zlepšení vůbec nedosáhne, nebo je jen velmi lehké.


Zdroje
https://www.ninds.nih.gov
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů