Botulismus je nebezpečné onemocnění způsobené toxinem bakterie Clostridium botulinum, která patří do skupiny klostridií. Ačkoliv má tento toxin využití v medicíně v plastické chirurgii (viz. níže), mohou být důsledky otravy botulotoxinem smrtelné.

Pozn: Onemocnění patří mezi klostridiové infekce (viz. příslušný text).

 

Příčiny: Otravu způsobuje botulotoxin produkovaný bakterií clostridium botulinum. Častý způsob otravy je při požití toxinu, sníme-li potravu infikovanou klostridiemi. Klostridie nesnáší kyslík a množí se s oblibou ve starých prošlých uzavřených konzervách. Konzervu napadenou bakteriemi poznáme podle vydutí víčka. Bakterie totiž při svém metabolismu produkují plyny, které stěnu konzervy vydouvají. Sní-li člověk obsah takovéto podezřelé konzervy, je velké riziko, že právě spolykal značné množství botulotoxinu. Zrádný je fakt, že klostridia produkující toxin nemění nijak výrazně chuť jídla.

Kromě této „potravinové“ formy botulismu se vyskytuje i vzácný botulismus kojenců a botulismus ranný. U kojenců vznikne botulismus jako následek přemnožení klostridií v nezralé střevní sliznici, která neobsahuje střevní mikrofloru. Klostridia se mohou vyskytnout v medu při nedodržování hygienických standardů při jeho zpracování, a proto by se med neměl podávat dětem mladším 1 roku. Starší děti již mají střevní sliznici kolonizovanou bakteriemi střevní mikroflory a ty rozmnožení klostridií nedovolí. Ranný botulismus vznikne za předpokladu, že klostridie infikují ránu v místě narušeného kožního krytu a začnou uvolňovat toxin do našeho organismu.

 

Projevy: Botulotoxin je silný neurotoxin. Jeho molekuly blokují funkci nervů, které zajišťují hybnost svalů jednotlivých částí těla. Důsledkem požití botulotoxinu je proto ochablost a ochrnutí (paralýza) svalů, nejzávažnější je ochrnutí svalů dýchacích. Otrava začíná slabostí svalů, dvojitým viděním (postiženy jsou i okohybné svaly) a poruchami polykání.

Pozn: Jde tak trochu o opak tetanu. Tetanus je způsoben toxinem bakterie clostridium tetani (příbuzná bakterie ke clostridium botulinum) a také má účinek na svaly. Při tetanu ovšem dochází ke svalovým křečím a nikoliv k ochabnutí jako u botulismu. Důsledky jsou nicméně stejné – ochablé či křečovitě stažené dýchací svaly neplní svou funkci a dotyčný se udusí.

Vzhledem ke svým účinkům se botulotoxin jako tzv. botox používá v malých dávkách v kosmetickém průmyslu a v plastické chirurgii. Neurotoxický efekt způsobí ochrnutí mimických svalů v obličeji a dočasné zmizení vrásek.

 

Diagnostika: Kromě příznaků lze přítomnost toxinu v těle prokázat ve speciálních laboratořích. Vzhledem k tomu, jak je nemoc vzácná (v ČR jen několik případů za rok), bych ovšem viděl v udělání správné diagnózy celkem problém.

 

Prevence: Základem prevence je nejíst podezřelé konzervy, důsledně ošetřovat větší poranění kůže a pro jistotu nedávat med dětem mladším jednoho roku.

 

Léčba: Léčba se provádí podáváním protilátky proti toxinu v injekční formě. Hospitalizace na specializovaném pracovišti s trvalou monitorací a eventuální zevní dechovou podporou je samozřejmostí.


Zdroje
https://www.cdc.gov
https://www.medicalnewstoday.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů